Traducere engleză-română pentru "to pour"

EN

"to pour" română traducere

RO
RO
RO
EN

to pour [poured|poured] {verb}

volume_up
President Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.
Dle preşedinte Barroso, rolul unui comisar nu este acela de a turna gaz pe foc.
President Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.
Dle preşedinte Barroso, rolul unui comisar nu este acela de a turna gaz pe foc.

Exemple de folosire pentru "to pour" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishPresident Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.
Dle preşedinte Barroso, rolul unui comisar nu este acela de a turna gaz pe foc.
EnglishThis would enable us to pour hundreds of billions back into European economies.
Acest lucru ne-ar permite să turnăm sute de miliarde înapoi în economiile europene.
EnglishThat is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
De aceea mă afectează şi mai mult să tai avântul discuţiei pe această temă.
EnglishWithout them, all the funds that Europe can pour into the Member States will be pointless.
Fără acestea, toate fondurile pe care Europa le poate plasa în statele membre vor fi inutile.
EnglishThey pour shame on the inaction of governments in Council.
În acelaşi timp, denunţă lipsa de acţiune a guvernelor în cadrul Consiliului.
EnglishNonsense about Europe may pour from his lips but at least they can help ensure that he does not choke on it.
Poate vărsa oricâte inepţii despre Europa, dar îl pot ajuta să nu se înece cu ele.
EnglishIt is not enough simply to pour money into the system.
Nu este de ajuns numai să se verse bani în sistem.
EnglishAs the previous speaker said, if people pour into a small town in southern Sweden, for example, we do not expect them to remain there.
Aşa cum a spus vorbitorul anterior, dacă, de exemplu, există un aflux mare de persoane într-un orăşel din sudul Suediei, nu ne aşteptăm ca ele să rămână acolo.
EnglishI began by quoting Paul Valéry; permit me to finish by citing a verse by Paul Valéry as well: 'Tu n'as que moi pour contenir tes craintes!'.
Am început prin a-l cita pe Paul Valéry; permiteţi-mi să închei tot prin citarea unui vers de Paul Valéry: "Nu mă ai decât pe mine pentru a-ţi linişti temerile!”.