EN

poverty {substantiv}

volume_up
Minority women are experiencing poverty, exclusion and discrimination.
Femeile din comunităţile minoritare suferă de sărăcie, excludere şi discriminare.
What terrible intellectual, cultural and political poverty pervades this report!
Ce sărăcie teribilă de ordin intelectual, cultural şi politic străbate acest raport!
It is often not extreme poverty that motivates parents to work abroad.
Adesea, nu extrema sărăcie îi motivează pe părinţi să lucreze în străinătate.
poverty
volume_up
nevoie {f} (sărăcie)
We need a policy that prevents social marginalisation and poverty.
Avem nevoie de o politică prin care să se prevină marginalizarea socială şi sărăcia.
Modern social security and pension systems are required in order to reduce poverty and exclusion.
Pentru reducerea sărăciei şi excluziunii, e nevoie de sisteme moderne de securitate socială şi de pensii.
We need a long-term strategy for fighting poverty as an integral part of EU policy.
Avem nevoie de o strategie pe termen lung pentru combaterea sărăciei, ca parte integrantă a politicii UE.
poverty (dar şi: extreme poverty)
volume_up
mizerie {f} (sărăcie)
The Madagascans live in squalor and poverty on their island.
Malgașii trăiesc în mizerie și sărăcie pe insula lor.
poverty
poverty
volume_up
milă {f} (sărăcie)

Exemple de folosire pentru "poverty" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI consider that to be a scandal in this, the European Year for Combating Poverty.
Consider că acesta este un afront, în anul european al luptei împotriva sărăciei.
EnglishWhat terrible intellectual, cultural and political poverty pervades this report!
Ce sărăcie teribilă de ordin intelectual, cultural şi politic străbate acest raport!
EnglishThe main weapons of mass destruction in the world today are hunger and poverty.
Principalele arme de distrugere în masă ale lumii de astăzi sunt foamea şi sărăcia.
EnglishAs a result, this policy has led to an increase in poverty and inequality in Europe.
Astfel, această politică a dus la creşterea sărăciei şi a inegalităţii în Europa.
EnglishVery few people know the reality of the scale of poverty and unemployment in Wales.
Foarte puţini oameni cunosc nivelul real al sărăciei şi şomajului în Ţara Galilor.
EnglishAs a reminder, 80 million people are living below the poverty line in Europe.
Nu uitați că 80 de milioane de persoane trăiesc sub pragul sărăciei în Europa.
EnglishI would like to stress that it is impossible to curb rising poverty in a year.
Aş dori să accentuez că este imposibil să punem frâu creşterii sărăciei într-un an.
EnglishOver 85 000 people are currently living below the poverty line in the European Union.
Peste 85 000 de persoane trăiesc astăzi sub pragul sărăciei în Uniunea Europeană.
EnglishFinally, there is also the promotion of social inclusion by combating poverty.
În fine, discutăm şi despre promovarea incluziunii sociale prin combaterea sărăciei.
EnglishThis is a special instrument in the fight against banking exclusion and poverty.
Aceasta este un instrument special în lupta împotriva excluderii bancare şi a sărăciei.
EnglishThe fight against poverty is also high on our agenda in the European Union.
Lupta împotriva sărăciei ocupă un loc important și în agenda Uniunii Europene.
EnglishTogether, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Împreună, putem să punem capăt acestui scandal insuportabil care este sărăcia durabilă.
EnglishPortugal is one of the eight countries with the highest levels of child poverty.
Portugalia este una dintre cele opt țări cu cele mai ridicate niveluri de copii săraci.
EnglishPoverty must not be the reason for depriving a child of its biological family.
Sărăcia nu trebuie să fie motivul pentru privarea unui copil de familia sa biologică.
EnglishThis is a popular revolt because the people are subjected to abject poverty.
Aceasta este o revoltă populară deoarece oamenii sunt supuși unei sărăcii cumplite.
EnglishIn principle, the measures for combating poverty in Eastern Europe make sense.
În principiu, măsurile pentru combaterea sărăciei în estul Europei au sens.
EnglishSo climate change and global poverty will have to be tackled hand in hand.
Aşadar, schimbările climatice şi sărăcia globală vor trebuie tratate mână în mână.
EnglishThis is the level below which a family is deemed to be living in poverty.
Acesta este plafonul sub care o familie este condamnată să trăiască în sărăcie.
EnglishThis year is the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
Acesta este Anul european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale.
EnglishOne in six Europeans, or 17% of the population, live below the poverty line.
Unul din șase europeni sau 17 % din populație trăiesc sub pragul de sărăcie.

Sinonime (în engleză) pentru "poverty":

poverty
poverty line
poverty-stricken