Traducere engleză-română pentru "powder"

EN

"powder" română traducere

volume_up
powder {substantiv}
RO
EN

powder {substantiv}

volume_up
powder
volume_up
praf {n} (pudră)
The intervention period for milk powder and butter is to be extended and export refunds are to be increased.
Perioada de intervenţie pentru laptele praf şi unt urmează a fi prelungită, iar rambursările pentru exporturi vor fi mărite.
Skimmed milk powder also went up by 4% in France and Germany, and 2-3% if we look at the average all over Europe.
Preţul la lapte praf degresat a crescut, de asemenea, cu 4% în Franţa şi Germania şi cu 23% dacă luăm în considerare media în întreaga Europă.
That justifies continuing public intervention for butter and powdered milk.
Acest lucru justifică continuarea intervenţiei publice în ceea ce priveşte untul şi laptele praf.
Mr Pittella is right: a dab of powder, a touch of rouge, perhaps a little wool pulled over the eyes, but nothing more than an empty shell.
Dl Pittella are dreptate: un pic de pudră, o tușă de roșu, poate puțină lână trasă peste ochi, dar nimic mai mult decât o cochilie goală.
Mr Pittella is right: a dab of powder, a touch of rouge, perhaps a little wool pulled over the eyes, but nothing more than an empty shell.
Dl Pittella are dreptate: un pic de pudră, o tușă de roșu, poate puțină lână trasă peste ochi, dar nimic mai mult decât o cochilie goală.
powder
volume_up
făină (pudră) {f}

Exemple de folosire pentru "powder" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe intervention period for milk powder and butter is to be extended and export refunds are to be increased.
Perioada de intervenţie pentru laptele praf şi unt urmează a fi prelungită, iar rambursările pentru exporturi vor fi mărite.
EnglishPowder power: Catch air with the dramatic mountain skiing and snowboarding photos in this free Windows theme.
Fascinația zăpezii: Fotografii impresionante, care taie respirația, cu schi și snowboard montan în această temă gratuită Windows.
EnglishSkimmed milk powder also went up by 4% in France and Germany, and 2-3% if we look at the average all over Europe.
Preţul la lapte praf degresat a crescut, de asemenea, cu 4% în Franţa şi Germania şi cu 23% dacă luăm în considerare media în întreaga Europă.
EnglishMr Pittella is right: a dab of powder, a touch of rouge, perhaps a little wool pulled over the eyes, but nothing more than an empty shell.
Dl Pittella are dreptate: un pic de pudră, o tușă de roșu, poate puțină lână trasă peste ochi, dar nimic mai mult decât o cochilie goală.
EnglishThis, together with poverty and the struggle for water and for land suitable for development, has created a powder keg, which has, unfortunately, exploded once again.
La acestea se adaugă şi sărăcia şi lupta pentru apă şi teren propice dezvoltării, care au creat un butoi de pulbere, care, din nefericire, a explodat încă o dată.
EnglishWe are talking about skimmed milk powder with vegetable fat, which is a traditional product for local consumers that has been sold in the Canary Islands for more than 40 years.
Discutăm despre laptele praf degresat cu grăsime vegetală, care este un produs tradiţional pentru consumatorii locali, ce se vinde în Insulele Canare de peste 40 de ani.
EnglishI think a minimum requirement is better arms controls, so that these countries and these governments do not become powder kegs which then turn against their populations.
Cred ca o cerință minimă este un control mai bun al armelor, astfel încât aceste țări și aceste guverne să nu devină butoaie de pulbere care se întorc apoi împotriva populațiilor lor.
EnglishAs an example, the people of Réunion will now be able to produce UHT milk reconstituted from milk powder of EU origin, thus compensating for the insufficient production of fresh milk.
De exemplu, în Réunion se va putea acum produce lapte UHT reconstituit din laptele praf provenind din UE, compensându-se astfel producţia insuficientă de lapte proaspăt.
EnglishOriginally, we entered a level of 30 000 t of butter and 109 000 t of powder, but I have indicated recently that we will be able or willing to go higher than these figures by opening a tender.
Iniţial, am introdus un prag de 30 000 t de unt şi 109 000 t de lapte praf, dar am indicat recent că vom putea sau vom fi disponibili să depăşim aceste cifre prin deschiderea unei oferte.

Sinonime (în engleză) pentru "powder":

powder
powdered ginger
English