EN

power {substantiv}

volume_up
1. general
However, it was a revolution against the claim to power, against the monopoly of power.
Totuși, a fost o revoluție împotriva arogării puterii, a monopolului de putere.
It is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
Este adevărat că şi ei au fost consumaţi de conflictele pentru putere şi influenţă.
In the power vacuum which arises in times of lawlessness, there is no control.
În vidul de putere care apare în situațiile de anarhie, nu există control.
power
However, it was a revolution against the claim to power, against the monopoly of power.
Totuși, a fost o revoluție împotriva arogării puterii, a monopolului de putere.
It is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
Este adevărat că şi ei au fost consumaţi de conflictele pentru putere şi influenţă.
In the power vacuum which arises in times of lawlessness, there is no control.
În vidul de putere care apare în situațiile de anarhie, nu există control.
power
volume_up
putere {f} (influență)
However, it was a revolution against the claim to power, against the monopoly of power.
Totuși, a fost o revoluție împotriva arogării puterii, a monopolului de putere.
It is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
Este adevărat că şi ei au fost consumaţi de conflictele pentru putere şi influenţă.
In the power vacuum which arises in times of lawlessness, there is no control.
În vidul de putere care apare în situațiile de anarhie, nu există control.
The only truly safe nuclear power is no nuclear power.
Singura cale de a avea energie nucleară sigură este să nu avem energie nucleară.
Saves power by reducing PC performance and screen brightness.
Economisește energie reducând performanțele PC-ului și luminozitatea ecranului.
It is a source of power - we have a large number of power stations.
Este o sursă de energie - avem un număr mare de centrale electrice.
They are often held together by force, and the army's power is great.
De multe ori acestea sunt menţinute cu forţa, iar puterea armatei este uriaşă.
Fortunately, that disaster did not have the same destructive power or scale.
Din fericire, acest dezastru nu a avut aceeaşi forţă distructivă.
It must not deprive itself of the tools that come with its power.
Nu trebuie să se lipsească de instrumentele care decurg din forţa ei.
The final report attaches greater importance and gives more power to the role of the European Supervisory Authorities.
Raportul final acordă o mai mare importanță și împuternicire rolului Autorităților Europene de Supraveghere.
2. Fizică
power (dar şi: powerfulness)
However, it was a revolution against the claim to power, against the monopoly of power.
Totuși, a fost o revoluție împotriva arogării puterii, a monopolului de putere.
It is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
Este adevărat că şi ei au fost consumaţi de conflictele pentru putere şi influenţă.
In the power vacuum which arises in times of lawlessness, there is no control.
În vidul de putere care apare în situațiile de anarhie, nu există control.
RO

Power Point {nume propriu}

volume_up
1. Informatică
Power Point
Partajați desktopul și prezentarea PowerPoint cu personalul și invitații.
Share your desktop and PowerPoint presentation with staff and invited guests.
Partajează acea prezentare PowerPoint înainte de întâlnirea de mâine.
Share that PowerPoint presentation before tomorrow's meeting.
PowerPoint vă va ghida prin procesul de creare și particularizare a diagramei.
PowerPoint will guide you through the process of making and customizing your chart.

Exemple de folosire pentru "power" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMadagascar has an illegal government in power which the people have not elected.
Madagascarul are un guvern nelegitim la putere, pe care cetățenii nu l-au ales.
EnglishWindows automatically tries to conserve power when running on a battery alone.
Windows încearcă automat să conserve energia când funcționează numai pe baterie.
EnglishLaurent Gbagbo must recognise the results of the elections and hand over power.
Laurent Gbagbo trebuie să recunoască rezultatele alegerilor și să predea puterea.
EnglishNow is not the time for the EU to spend its time on institutional power struggles.
Nu este momentul ca UE să piardă timpul cu lupte privind puterea instituţională.
EnglishThis redistribution of financial power is also shaping our political discussions.
Redistribuirea puterii financiare modelează totodată discuţiile noastre politice.
EnglishThe construction of grids and electric power plants takes its share of time too.
Construcția de rețele și de centrale nucleare durează mult timp, de asemenea.
EnglishThere is contradictory legal advice about whether or not it already has such power.
Există avize juridice contradictorii în legătură cu deţinerea acestei atribuţii.
EnglishWindows automatically tries to conserve power when running on a battery alone.
Windows încearcă automat să conserve energia când se execută numai pe baterie.
EnglishThe disadvantage is that it shifts the centre of power further towards Europe.
Dezavantajul este acela că deplasează centrul puterii şi mai mult spre Europa.
EnglishRamzan Kadyrov, who has assumed power in Chechnya, does not contribute to stability.
Ramzan Kadyrov, care se află la putere în Cecenia, nu contribuie la stabilitate.
EnglishIt is Rule 20 that gives me the power, but I am going to ask the House nevertheless.
Articolul 20 îmi conferă această putere, dar voi solicita părerea Parlamentului.
EnglishI agree that the utilisation of nuclear power belongs to national sovereignty.
Sunt de acord că utilizarea energiei nucleare ține de suveranitatea națională.
EnglishThe Icelandic volcano has once again shown the human race the true power of nature.
Vulcanul islandez le-a arătat încă o dată oamenilor adevărata putere a naturii.
EnglishMake sure that the power plan that you want the computer to use is selected.
Asigurați-vă că planul de alimentare care doriți să îl utilizați este selectat.
EnglishChina and India are growing, not only in economic power, but also in military might.
China şi India se dezvoltă, nu doar ca puteri economice, ci şi pe plan militar.
EnglishEurope has already invested EUR 200 million in the safety of this power plant.
Europa a investit deja 200 de milioane de euro în siguranţa acestei centrale.
EnglishThis is all the more important now when liberal, pro-European forces are in power.
Cu atât mai mult acum când la putere sunt forţe liberale de orientare proeuropeană.
EnglishThis implies extra-judicial measures and challenges the division of power'.
Acest lucru implică măsuri extrajudiciare și pune în pericol divizarea puterii”.
EnglishYou'll then see these options in the Power menu when you shut down your PC.
Veți vedea apoi aceste opțiuni în meniul Alimentare atunci când închideți PC-ul.
EnglishPowerPoint will guide you through the process of making and customizing your chart.
PowerPoint vă va ghida prin procesul de creare și particularizare a diagramei.