Traducere engleză-română pentru "power station"

EN

"power station" română traducere

EN

power station {substantiv}

volume_up
The most picturesque bay in Malta was destroyed when a power station was built.
Cel mai pitoresc golf din Malta a fost distrus atunci când s-a construit o centrală electrică.

Exemple de folosire pentru "power station" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs regards the Fukushima power station, European unease is legitimate.
Cât despre centrala nucleară de la Fukushima, neliniștea Europei este justificată.
EnglishOnce a power station is shown to be 'stressed', how much does it cost to 'destress' it?
În momentul în care o centrală pică la simulare, cât costă să o facem să treacă testul?
EnglishThe most picturesque bay in Malta was destroyed when a power station was built.
Cel mai pitoresc golf din Malta a fost distrus atunci când s-a construit o centrală electrică.
EnglishThe greatest anxiety is being aroused by the damage to the Fukushima nuclear power station.
Cea mai mare îngrijorare este produsă de deteriorarea centralei nucleare de la Fukushima.
EnglishWe have already seen evidence of this in connection with the Gabčíkovo power station project.
Proiectul de centrală de la Gabčíkovo ne-a demonstrat deja acest lucru.
EnglishWhy does China need a new coal-fired power station every week?
De ce are China nevoie în fiecare săptămână de o nouă centrală pe cărbune?
EnglishIncidentally, Poland is currently planning a new nuclear power station.
De altfel, Polonia planifică în prezent o nouă centrală nucleară.
EnglishMalta would not have to undertake the capital expenditure needed to construct a power station.
Malta nu ar fi nevoită să suporte cheltuielile de capital necesare construirii unei centrale electrice.
EnglishWe must say 'yes' to the coal policy, and that is why we need new power station technology.
Trebuie să spunem "da” unei politici a cărbunelui şi de aceea avem nevoie de o nouă tehnologie a centralelor electrice.
EnglishThis subsequently led to an extremely serious nuclear accident in the Fukushima nuclear power station.
Aceste evenimente au dus ulterior la un accident nuclear extrem de grav la centrala nucleară de la Fukushima.
EnglishHow can achieving political objectives be compared with building a power station or transport networks?
Cum poate fi comparată îndeplinirea obiectivelor politice cu construirea unei centrale sau a unor reţele de transport?
EnglishIn paragraph 248, the words 'Kozloduy blocks 1 to 4' should be added after 'at the Kozloduy nuclear power station'.
La punctul 248, cuvintele "blocurile Kozlodui 1 - 4” ar trebui adăugate după "la centrala nucleară de la Kozlodui”.
EnglishUnder Article 36 of our Accession Treaty we have the right to start reactivating this nuclear power station.
În conformitate cu articolul 36 din Tratatul nostru de aderare, avem dreptul să pornim reactivarea acestei centrale nucleare.
EnglishThe accident caused by the tsunami at the Fukushima nuclear power station is a cause of serious alarm throughout the world.
Accidentul cauzat de tsunami la centrala nucleară de la Fukushima este un motiv serios de alertă pentru întreaga lume.
EnglishNow it is a solar power station.
EnglishThis is the case at the moment in Romania, even in the region I come from, with regard to the radioactive landfill from the Kozloduy power station.
Este cazul acum, în România, chiar în regiunea mea, în ceea ce privește depozitul de deșeuri radioactive de la Kozlodui.
EnglishThat is the case with the Socorridos Hydroelectric Power Station, in the Autonomous Region of Madeira, recognised under the RegioStars initiative.
Este cazul centralei hidroelectrice Socorridos, din regiunea autonomă Madeira, recunoscută în temeiul iniţiativei RegioStars.
EnglishI should also like to express my full support and my complete admiration to the rescuers and the staff of the Fukushima power station.
Aș dori, de asemenea, să-mi exprim sprijinul absolut și admirația desăvârșită față de salvatorii și personalul de la centrala nucleară de la Fukushima.
EnglishI would therefore like to say that, in a case such as that, where an aeroplane crashes into a nuclear power station, there is clearly a default risk.
Prin urmare, aș dori să spun că, într-un astfel de caz, când un avion se prăbușește într-o centrală nucleară, există în mod clar un risc implicit.
EnglishDuring the 'talks', which we call 'EU dictates', we were required to close down reactors 1, 2, 3 and 4 at the Kozloduy nuclear power station.
În timpul "discuţiilor”, pe care noi le numim "dictatele UE”, am fost obligaţi să închidem reactoarele 1, 2, 3 şi 4 de la centrala nucleară de la Kozloduy.

Sinonime (în engleză) pentru "power station":

power station

Traduceri similare în dicționarul englez-român

station substantiv
power substantiv
power adjectiv
Romanian