Traducere engleză-română pentru "powered by"

EN

"powered by" română traducere

EN

powered by {participiu trecut}

volume_up
1. Transport
powered by
Professional, cloud-based email and calendars powered by Microsoft Exchange Online.
Poștă electronică și calendare profesioniste, bazate pe cloud, susținut de Microsoft Exchange Online.
Susținut de Exchange Online
powered by
On a battery powered laptop, inhibiting sleep or hibernation can result in data loss if the battery dies.
Pe un laptop alimentat de la baterie, dezactivarea repausului sau a hibernării poate avea ca rezultat pierderi de date în cazul în care se termină bateria.

Exemple de folosire pentru "powered by" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBefore using your Microsoft® LifeChat headset, connect it to a powered USB port.
Înainte de a utiliza căştile Microsoft® LifeChat, conectaţi-le la un port USB alimentat.
EnglishWindows RT comes preinstalled on PCs and tablets that are powered by ARM processors.
Windows RT este preinstalat pe PC-uri și tablete care sunt alimentate de procesoare ARM.
EnglishVerify that the DV camera is powered on and in VCR (playback) mode.
Verificați dacă este alimentată camera video digitală și dacă este în modul VCR (Redare).
EnglishProfessional, cloud-based email and calendars powered by Microsoft Exchange Online.
Poștă electronică și calendare profesioniste, bazate pe cloud, susținut de Microsoft Exchange Online.
EnglishInstant messaging, presence, and conferencing powered by Lync Online
Mesagerie instant, prezență și conferințe susținute de Lync Online
EnglishEnterprise-grade, cloud-based email and calendars powered by Microsoft Exchange Online.
Poștă electronică și calendare la nivel de întreprindere, în cloud, susținute de Microsoft Exchange Online.
EnglishPower plants burning coal therefore have one thing in common with solar or wind-powered plants.
Prin urmare, centralele energetice care utilizează cărbune au un lucru în comun cu centralele solare sau eoliene.
EnglishAt the same time, it will modernise its coal-powered plants and will step up its efforts to produce energy from biomass.
Totodată, va moderniza termocentralele pe cărbune şi va intensifica eforturile pentru producerea de energie pe bază de biomasă.
EnglishThe host computer always has to be powered up, otherwise the rest of the network won't be able to access the shared printer.
Computerul gazdă trebuie să fie întotdeauna alimentat, altfel, restul rețelei nu va reuși să acceseze imprimanta partajată.
EnglishThe DV camera is not powered on.
EnglishFirst, make sure your printer is powered up and connected to your Windows computer according to the manufacturer's instructions.
Mai întâi, asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi conectată la computerul Windows conform cu instrucţiunile producătorului.
EnglishOn a battery powered laptop, inhibiting sleep or hibernation can result in data loss if the battery dies.
Pe un laptop alimentat de la baterie, dezactivarea repausului sau a hibernării poate avea ca rezultat pierderi de date în cazul în care se termină bateria.
EnglishPowered by SharePoint Online
EnglishCD drive Powered USB port
EnglishPowered by Exchange Online
EnglishProfessional, cloud-based email and calendars powered by Microsoft Exchange Online. 25 GB storage per user.
Poștă electronică și calendare profesioniste, bazate pe cloud, susținut de Microsoft Exchange Online. 25 GO de spațiu de stocare per utilizator. Conferințe Web
EnglishCheck the status of the printer in the print queue, or go to the printer to make sure that is it powered on and ready to use.
Verificați starea imprimantei din coada de imprimare sau verificați imprimanta pentru a vă asigura că este în funcțiune și că este gata de utilizare.
EnglishEnterprise-grade, cloud-based email and calendars powered by Microsoft Exchange Online. 25 GB storage per user
Poștă electronică și calendare la nivel de întreprindere, în cloud, susținute de Microsoft Exchange Online. 25 GO de spațiu de stocare per utilizator Conferințe Web
EnglishComplementary metal-oxide semiconductor, or CMOS, typically refers to a battery-powered memory chip in your computer that stores startup information.
În general,CMOS se referă la un cip de memorie alimentat cu baterie, aflat în computer care stochează informații despre pornire.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

by prepoziţie
by adverb
by adjectiv
to go by verb
to abide by verb
to profit by verb
Romanian
to come by verb
to get by verb
made by adverb
Romanian
to whizz by verb
whizzed by