EN

powerful {adjectiv}

volume_up
The European Parliament's resolution sends a powerful signal in this respect.
Rezoluția Parlamentului European trimite un semnal puternic în acest sens.
This has an extremely powerful effect on employment.
Acest lucru a avut un impact extrem de puternic asupra ocupării forţei de muncă.
A free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
O dezbatere liberă este, poate, cel mai puternic remediu împotriva extremismului şi violenţei.
powerful
volume_up
puternic {adj. m.} (despre un motor)
The European Parliament's resolution sends a powerful signal in this respect.
Rezoluția Parlamentului European trimite un semnal puternic în acest sens.
This has an extremely powerful effect on employment.
Acest lucru a avut un impact extrem de puternic asupra ocupării forţei de muncă.
A free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
O dezbatere liberă este, poate, cel mai puternic remediu împotriva extremismului şi violenţei.
powerful (dar şi: mighty)
volume_up
mare {adj. m.} (puternic)
This is the main decision-making body and therefore the most powerful of the three.
Este principalul organ de decizie, având astfel cea mai mare putere.
Powerful: Built for government, delivering operational efficiency faster and with increased reliability
O soluție puternică: dezvoltată special pentru administrația publică menită să ofere eficiență operațională rapid și cu un grad mare de fiabilitate
As Barack Obama has said, 'No one nation, no matter how large or powerful, can defeat such challenges alone'.
După cum a afirmat Barack Obama: "Nicio naţiune, oricât ar fi de mare sau de puternică, nu poate face faţă acestor provocări de una singură”.
powerful (dar şi: strong)
powerful (dar şi: mighty, stalwart, sturdy)
volume_up
tare {adj. m.} (zdravăn)

Exemple de folosire pentru "powerful" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU can make a powerful contribution to the peace and prosperity of our planet.
UE poate avea o contribuție semnificativă la pacea și prosperitatea planetei noastre.
EnglishIt will grow more powerful in its economy, welfare and mutual cooperation.
Va deveni mai puternică din punct de vedere al economiei, bunăstării şi cooperării.
EnglishThe European Parliament's resolution sends a powerful signal in this respect.
Rezoluția Parlamentului European trimite un semnal puternic în acest sens.
EnglishAdmitting Turkey to our Union would make us larger and economically more powerful.
Prin aderarea Turciei, Uniunea ar deveni mai extinsă și mai puternică la nivel economic.
EnglishAt the same time, powerful new economic players have appeared on the world scene.
În acelaşi timp, noi operatori economici puternici şi-au făcut apariţia pe scena mondială.
EnglishThey will be too interesting to be left in the cold and powerful hands of oblivion.
Ele sunt prea interesante pentru a fi lăsate în recile şi puternicele braţe ale uitării.
EnglishIn the 16th century Poland was one of the most powerful countries in Europe.
În secolul al XVI-lea, Polonia era una dintre marile puteri ale Europei.
EnglishThe Start menu's powerful search capabilities extend beyond finding programs.
Capacitățile de căutare puternice ale meniului Start depășesc simpla găsire a programelor.
EnglishThey are typically larger and more powerful than other types of personal computers.
Acestea sunt de obicei mai mari şi mai puternice decât alte tipuri de computere personale.
EnglishThis is the main decision-making body and therefore the most powerful of the three.
Este principalul organ de decizie, având astfel cea mai mare putere.
EnglishCohesion policy is a powerful lever for stimulating the real economy.
Politica de coeziune reprezintă o pârghie puternică pentru stimularea economiei reale.
EnglishA free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
O dezbatere liberă este, poate, cel mai puternic remediu împotriva extremismului şi violenţei.
EnglishA powerful, united European voice for the rights of the Iranian people.
O voce europeană unită, puternică pentru drepturile poporului iranian.
EnglishQuotas are bought and sold on the open market and speculated by the rich and powerful.
Cotele sunt vândute și cumpărate pe piața liberă și sunt speculate de cei bogați și puternici.
EnglishHowever, the present proposal gives an indication of the ambitions of the powerful political elite.
Totuşi, această propunere oferă o idee despre ambiţiile elitei politice influente.
EnglishMicrosoft Dynamics NAV delivers powerful and comprehensive business management capabilities for:
Microsoft Dynamics NAV oferă capabilități puternice de administrarea a afacerii pentru:
EnglishWhat is more, there are several powerful arguments why it should be these particular technologies.
Mai mult, există câteva argumente puternice în favoarea acestor tehnologii specifice.
EnglishIn this respect, we have heard much talk of a powerful Europe.
În această privinţă, am auzit spunându-se multe despre o Europă puternică.
EnglishYou are a powerful vehicle for peace, stability and prosperity in your own region.
Sunteți un mijlocitor foarte puternic al păcii, stabilității și prosperității în propria dvs. regiune.
EnglishGet more out of Outlook.com with powerful features like Sweep and social updates in your inbox.
datorită caracteristicilor puternice ca Parcurgere și a actualizărilor sociale din inbox.