EN

practicable {adjectiv}

volume_up
practicable (dar şi: passable)
Having got the power back, we should copy the Swiss in their system of localism and direct democracy and push powers down to the lowest practicable level.
După ce vom câștiga puterea înapoi, ar trebui să copiem elvețienii și sistemul lor de localism și democrație directă și să ducem competențele până la cel mai jos nivel practicabil.

Exemple de folosire pentru "practicable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe revision of the current regulation should aim to set up a more efficient and practicable system for the authorisation of novel foods.
Revizuirea legislaţiei actuale ar trebui să vizeze stabilirea unui sistem mai eficient şi mai practic pentru autorizarea alimentelor noi.
EnglishThis is the only practicable way forward and we are looking forward to the consultation that is planned for the end of January 2010.
Acesta este singura cale posibilă pentru progres şi aşteptăm cu nerăbdare consultarea care este programată pentru sfârşitul lunii ianuarie 2010.
EnglishPracticable solutions must also be found for developing cooperation between the administrative authorities responsible for examining asylum applications.
Soluţii practice trebuie, de asemenea, găsite pentru dezvoltarea cooperării dintre administraţiile responsabile cu examinarea cererilor de azil.
EnglishGiven the situation regarding the consumer acquis, the approach in favour of complete harmonisation in this proposal is not practicable at present.
Având în vedere situația referitoare la acquis-ul privind consumatorii, abordarea în favoarea unei armonizări complete din această propunere nu este practicabilă în prezent.
EnglishHaving got the power back, we should copy the Swiss in their system of localism and direct democracy and push powers down to the lowest practicable level.
După ce vom câștiga puterea înapoi, ar trebui să copiem elvețienii și sistemul lor de localism și democrație directă și să ducem competențele până la cel mai jos nivel practicabil.