EN

practice {substantiv}

volume_up
practice (dar şi: praxis)
Mr President, this resolution condemns the practice of caning in Malaysia.
Dl președinte, această rezoluție condamnă practica flagelării în Malaysia.
We need to put in place a regulation banning this practice completely.
Trebuie să punem în practică un regulament care să interzică complet această practică.
I consider the practice to be discriminatory against these women and girls.
Consider că practica este discriminatorie contra acestor femei şi fete.
practice (dar şi: experience, method)
Mr President, this resolution condemns the practice of caning in Malaysia.
Dl președinte, această rezoluție condamnă practica flagelării în Malaysia.
We need to put in place a regulation banning this practice completely.
Trebuie să punem în practică un regulament care să interzică complet această practică.
I consider the practice to be discriminatory against these women and girls.
Consider că practica este discriminatorie contra acestor femei şi fete.
practice (dar şi: usage, use)
Mr President, this resolution condemns the practice of caning in Malaysia.
Dl președinte, această rezoluție condamnă practica flagelării în Malaysia.
We need to put in place a regulation banning this practice completely.
Trebuie să punem în practică un regulament care să interzică complet această practică.
I consider the practice to be discriminatory against these women and girls.
Consider că practica este discriminatorie contra acestor femei şi fete.
practice (dar şi: custom, tradition, usage)
RO

cunoştinţe practice

volume_up
cunoştinţe practice

Exemple de folosire pentru "practice" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt used to be common practice not to attempt to attack a joint compromise again.
În trecut era normal să nu se încerce să se atace din nou un compromis comun.
EnglishCouncil, be warned, because we really want to translate these ideas into practice.
Avertizăm Consiliul că dorim cu adevărat să transpunem aceste idei în practică.
EnglishWe need to put into practice the shared commitment to youth and to employment.
Trebuie să punem în practică angajamentul comun faţă de tineret şi forţa de muncă.
EnglishIt is now time to move to action and put the Council conclusions into practice.
Acum este timpul să acţionăm şi să punem în practică concluziile Consiliului.
EnglishSo, what is your interpretation of a sporting organisation banning such a practice?
Deci, ce părere aveţi despre organizaţiile sportive care interzic aceste practici?
EnglishThey continue to share a primitive and abominable practice: the death penalty.
Continuă să împărtăşească o practică primitivă şi abominabilă: pedeapsa cu moartea.
EnglishThat would certainly not be a practice that would result in legal certainty.
Această practică, cu certitudine, nu ar avea drept rezultat siguranță juridică.
EnglishRevising the directive would provide the instruments needed to combat this practice.
Revizuirea directivei ar oferi instrumentele necesare combaterii acestui fenomen.
EnglishEgypt's Constitution provides for freedom of belief and free practice of religion.
Constituţia Egiptului prevede libertatea credinţei şi libera practică a religiilor.
EnglishThe third major transformation is the change to how things work in practice.
Cea de-a treia mare transformare este schimbarea modului de lucru în practică.
EnglishThis practice is illogical, and makes diplomatic success practically impossible.
Această practică este ilogică şi face ca succesul diplomatic să fie practic imposibil.
EnglishIt is of great importance in practice, and that is what we are talking about.
Este foarte important în practică şi acesta este subiectul discuţiei noastre.
EnglishIt is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
Este strict în ceea ce priveşte conturile noastre publice şi îl vom pune în aplicare.
EnglishClear and precise regulations will not help unless they are complied with in practice.
Regulamentele clare şi precise nu sunt utile dacă nu sunt respectate în practică.
EnglishThe Commission therefore wishes to meet citizens' expectations in practice.
De aceea, Comisia doreşte să răspundă în mod practic aşteptărilor cetăţenilor.
EnglishThis is all the more true given that this practice could mislead consumers.
Este cu atât mai adevărat, întrucât această practică ar putea înşela consumatorii.
EnglishThe concept of the single market will be put into practice by means of the passport.
Conceptul de piaţă unică va fi pus în practică prin intermediul paşaportului.
EnglishInstead of restricting this practice, the Malaysian Government encourages it.
În loc de a restricționa această practică, guvernul malaysian o încurajează.
EnglishThis is the first codecision file where these provisions are to be put into practice.
Acesta este primul dosar de codecizie în care prevederile vor fi puse în aplicare.
EnglishThe so-called stringent regulations will prove to be relatively lightweight in practice.
Așa-numitele reglementări stringente se vor dovedi relativ relaxate în practică.

Sinonime (în engleză) pentru "practice":

practice
practical