EN

practiced {adjectiv}

volume_up
practiced (dar şi: expert, proficient, skillful, hepcat)

Exemple de folosire pentru "practiced" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUnofficially, however, I accept that it is still widely practiced, even in Nigeria.
Cu toate acestea, la nivel neoficial, accept că este încă practicată la scară largă, chiar şi în Nigeria.
EnglishWe must acknowledge that the austerity policy that has been practiced so far has not been successful anywhere.
Trebuie să recunoaștem că politica de austeritate care a fost practicată până acum nu a avut succes nicăieri.
EnglishI also think the distinction made between commercial whaling and sustenance whaling still practiced by some indigenous peoples is important.
De asemenea, cred că este importantă distincţia făcută între vânătoarea comercială de balene şi vânătoarea de balene pentru subzistenţă încă practicată de unele populaţii indigene.