Traducere engleză-română pentru "to practise"

EN

"to practise" română traducere

RO

Exemple de folosire pentru "to practise" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey must be allowed to remain together, so that they can practise their faith.
Trebuie să li se permită să rămână împreună, ca să își practice credința.
EnglishThat is something that the European Union should practise as a policy.
Acesta este un lucru pe care Uniunea Europeană ar trebui să îl practice ca pe o politică.
EnglishSecondly, I should like to make it clear that we practise solidarity.
În al doilea rând, ar dori să clarific faptul că suntem solidari.
EnglishAnyone who calls for tolerance must also show tolerance to those who practise a Christian faith.
Oricine solicită toleranţă trebuie să dea dovadă de toleranţă faţă de cei care sunt creştini.
EnglishIf this is lacking then we will never practise what we preach.
Dacă această voință lipsește, atunci niciodată nu vom pune în practică ceea ce rostim aici.
EnglishThe right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
Dreptul grupurilor religioase de a se aduna și a-și practica religia trebuie să fie necondiționat.
EnglishWe are in the habit of lecturing to others, but we do not necessarily practise what we preach.
Avem obiceiul de a face morală altora, dar nu punem neapărat în practică ceea ce noi înşine predicăm.
EnglishWe must also ensure that we practise what we preach.
Trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că punem în practică ceea ce spunem.
EnglishHe was struck off in Britain yet he continues to practise in Germany today.
Acestuia i s-a interzis să profeseze în Marea Britanie, dar totuşi continuă şi astăzi să practice în Germania.
EnglishWe are allowing places of worship to be built for them, and allowing them to practise their own religions.
Permitem să se construiască lăcașuri de cult pentru aceștia și le permitem să își practice religia.
EnglishWe should practise what we preach.
Ar trebui să existe o coerenţă între vorbele şi faptele noastre.
EnglishIt is unacceptable in the 21st century for religious communities to have to be afraid to practise their faith freely.
Este inacceptabil ca în secolul XXI comunităţilor religioase să le fie teamă să îşi profeseze liber credinţa.
EnglishThis crisis was also a challenge, a challenge in the sense that we must practise the policy of coordination more.
Această criză a fost totodată o provocare, o provocare în sensul că trebuie să exersăm mai mult politica de coordonare.
EnglishThis, in turn, suggests that we need a clear strategy, and here of course, we can correctly practise this.
Acest lucru, în schimb, sugerează că avem nevoie de o strategie clară, iar aici, desigur, putem practica în mod corect acest lucru.
EnglishIt is the freedom to practise religion.
EnglishIt is simply a case of the balanced management that I always practise during this 'catch-the-eye' period.
Pur şi simplu, este vorba de o gestionare echilibrată pe care o practic întotdeauna în timpul perioadei alocate procedeului "catch-the-eye”.
EnglishAs we have a new Commissioner here, I would like to say to him that it must be possible to practise agriculture everywhere in Europe.
Pentru că avem un nou comisar, aş vrea să-i spun că trebuie să fie posibil să practicăm agricultura pretutindeni în Europa.
EnglishOur vessels in the Seychelles practise a regulated activity which is strongly controlled and completely respectful of the environment.
Navele noastre din Seychelles practică o activitate reglementată care este controlată ferm și care respectă complet mediul înconjurător.
EnglishAll of us, whatever our views of individual religions, must admit that people have the right to practise their religion in peace.
Noi toți, indiferent de opiniile noastre asupra fiecărei religii, trebuie să recunoaștem că oamenii au dreptul de a-și practica religia în pace.
EnglishYou do not have the right to practise wanton destruction and to be the delivery body of death and destruction on innocent civilians.
Nu aveţi dreptul să practicaţi distrugerea excesivă şi nici să fiţi cei care sădesc moartea şi distrugerea în rândul populaţiei civile nevinovate.