Traducere engleză-română pentru "pragmatically"

EN

"pragmatically" română traducere

volume_up
pragmatism {substantiv}
EN

pragmatically {adverb}

volume_up
pragmatically
Let us see how we can develop our relations pragmatically.
Haideţi să vedem cum putem să ne dezvoltăm relaţiile în mod pragmatic.
In this report I have tried to reflect these concerns as clearly and as pragmatically as possible.
În acest raport am încercat să ilustrez aceste îngrijorări cât mai clar şi mai pragmatic posibil.
Priorities must be defined pragmatically but without neglecting the values that lie at the origin of the European project.
Priorităţile trebuie definite în mod pragmatic, însă fără a neglija valorile care stau la baza proiectului european.

Exemple de folosire pentru "pragmatically" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishLet us see how we can develop our relations pragmatically.
Haideţi să vedem cum putem să ne dezvoltăm relaţiile în mod pragmatic.
EnglishIn this report I have tried to reflect these concerns as clearly and as pragmatically as possible.
În acest raport am încercat să ilustrez aceste îngrijorări cât mai clar şi mai pragmatic posibil.
EnglishI urge Members to approach these reports pragmatically.
Îi îndemn pe deputaţi să abordeze aceste rapoarte în mod practic.
EnglishPriorities must be defined pragmatically but without neglecting the values that lie at the origin of the European project.
Priorităţile trebuie definite în mod pragmatic, însă fără a neglija valorile care stau la baza proiectului european.
EnglishIt is very good that for a second year, Brussels is pragmatically striving for change by moving closer to Belarus and its people.
Este foarte bine că, pentru al doilea an, Bruxelles-ul se străduieşte în mod pragmatic să stimuleze schimbarea prin apropierea de Belarus şi poporul său.
EnglishToday's reports show that the European Union is creatively confident, having pragmatically undertaken the planning of the transition stage.
Rapoartele de astăzi arată că Uniunea Europeană este încrezătoare în mod creativ, asumându-şi în mod pragmatic planificarea etapei de tranziţie.
EnglishWe believe we should continue considering pragmatically where some European legislation is needed and avoid legislation when it is simply not needed.
Credem că ar trebui să ne gândim în mod pragmatic unde este nevoie de legislaţie europeană şi să evităm legislaţia acolo unde pur şi simplu nu este necesară.
EnglishThe matter of the mutual visa exemption between Ukraine and the EU should be treated pragmatically and should not be used to exert political pressure.
Problema privind eliminarea reciprocă a obligativității deținerii de viză între Ucraina și UE ar trebui tratată pragmatic și nu ar trebui utilizată pentru a exercita presiuni politice.
EnglishWe are going to have to deal with it seriously, no doubt pragmatically, and I hope that the efforts you are making with Secretary General Rasmussen will bear fruit.
Va trebui să ne ocupăm serios de aceasta, fără îndoială în mod pragmatic și sper că eforturile pe care le depuneți împreună cu Secretarul General Rasmussen vor da rezultate.

Sinonime (în engleză) pentru "pragmatic":

pragmatic
pragmatism
English
pragmatical