Traducere engleză-română pentru "pragmatism"

EN

"pragmatism" română traducere

volume_up
pragmatism {substantiv}
RO

"pragmatism" engleză traducere

EN

pragmatism {substantiv}

volume_up
This imposes on us more responsibility, pragmatism and self-restraint.
Ceea ce implică mai multă responsabilitate, pragmatism şi stăpânire de sine.
That is why I support the determination tinged with pragmatism of the new 2020 strategy.
De aceea susţin determinarea marcată de pragmatism a noii Strategii 2020.
I am convinced that the most productive approach to Belarus will be one based on pragmatism.
Sunt convinsă că cea mai productivă abordare a Belarusului va fi una bazată pe pragmatism.
RO

pragmatism {neutru}

volume_up
pragmatism
Ceea ce implică mai multă responsabilitate, pragmatism şi stăpânire de sine.
This imposes on us more responsibility, pragmatism and self-restraint.
De aceea susţin determinarea marcată de pragmatism a noii Strategii 2020.
That is why I support the determination tinged with pragmatism of the new 2020 strategy.
Sunt convinsă că cea mai productivă abordare a Belarusului va fi una bazată pe pragmatism.
I am convinced that the most productive approach to Belarus will be one based on pragmatism.

Exemple de folosire pentru "pragmatism" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis imposes on us more responsibility, pragmatism and self-restraint.
Ceea ce implică mai multă responsabilitate, pragmatism şi stăpânire de sine.
EnglishThat is why I support the determination tinged with pragmatism of the new 2020 strategy.
De aceea susţin determinarea marcată de pragmatism a noii Strategii 2020.
EnglishThis means that pragmatism and results must take precedence.
Aceasta înseamnă că pragmatismul şi rezultatele trebuie tratate cu prioritate.
EnglishI am convinced that the most productive approach to Belarus will be one based on pragmatism.
Sunt convinsă că cea mai productivă abordare a Belarusului va fi una bazată pe pragmatism.
EnglishLet us finally show some sense of pragmatism in our institutions!
Să dăm dovadă de pragmatism în instituţiile noastre, în cele din urmă!
EnglishThey do not think in terms of good and evil, because pragmatism does not recognise such categories.
Ei nu gândesc în termeni de bine și rău, pentru că pragmatismul nu recunoaște astfel de categorii.
EnglishThe Commission believes that the most productive approach to Belarus will be one based on pragmatism.
Comisia crede că abordarea cea mai productivă în privinţa Belarus va fi una bazată pe pragmatism.
EnglishFlexibility and pragmatism have therefore been necessary when apportioning the governance incentive fund.
A fost nevoie, aşadar, de flexibilitate şi pragmatism în alocarea fondului de stimulare a guvernanţei.
EnglishUnfortunately, pragmatism of this kind is turning into a consistent plan to combat European values.
Din păcate, genul acesta de pragmatism se transformă într-un plan coerent de combatere a valorilor europene.
EnglishWhat we need is pragmatism, courage and decentralisation.
Avem nevoie de pragmatism, curaj şi descentralizare.
EnglishThat will require flexibility and creative pragmatism from both this House and from the Council.
Acest lucru va solicita flexibilitate şi pragmatism creativ atât din partea acestui Parlament, cât şi a Consiliului.
EnglishThis is a sign of pragmatism, which was also reconfirmed by the Committee on Budgets this week.
Acesta este un semn de pragmatism, care a fost reconfirmat, de asemenea, în această săptămână de Comisia pentru bugete.
EnglishThe price we have paid was actually that we have undermined our values and let pragmatism triumph over values.
Preţul pe care l-am plătit a constat în faptul că am subminat propriile valori şi am permis triumful pragmatismului asupra valorilor.
EnglishThis is a subject that inspires passion and attracts media attention, factors that run counter to logic and pragmatism.
Acesta este un subiect care suscită pasiuni și atrage atenția mass-media, factori care merg împotriva logicii și pragmatismului.
EnglishThis is what I mean by pragmatism.
EnglishPragmatism dictates that the implications of Bulgaria and Romania joining are profound for those way beyond the Schengen area.
Pragmatismul ne spune că implicațiile aderării Bulgariei și României sunt profunde pentru cei aflați dincolo de spațiul Schengen.
EnglishWe succeeded in mobilising world public opinion and the Western political elite was forced to move away from its traditional pragmatism.
Am reuşit să mobilizăm opinia publică mondială şi elita politică occidentală a fost constrânsă să se desprindă de pragmatismul său tradiţional.
EnglishManaging the problems of the largest ethnic minority in Europe requires pragmatism, rather than some kind of fake bleeding-heart liberalism.
Pentru a aborda problemele legate de cea mai mare minoritate etnică din Europa este nevoie mai degrabă de pragmatism decât de umanitarism fals.
EnglishBoth of them should apply pragmatism to ensure that a strong, effective, coherent diplomacy can be created across the breadth of policy.
Ambele instituţii ar trebui să dovedească pragmatism pentru a se asigura că prin întreaga politică se poate construi o diplomaţie puternică, eficace şi coerentă.
EnglishHowever, the European Union is not merely a community of economic interests, but is based on a set of values which we cannot abandon for the sake of pragmatism.
Dar Uniunea Europeană nu este doar o comunitate de interese economice, ci are ca fundament un set de valori de la care nu putem abdica în numele pragmatismului.

Sinonime (în engleză) pentru "pragmatism":

pragmatism
English
pragmatic
pragmatical