Traducere engleză-română pentru "praise"

EN

"praise" română traducere

volume_up
praise {substantiv}
volume_up
praising {substantiv}
EN

praise {substantiv}

volume_up
In all these areas, the report is worthy of support and praise.
În toate aceste domenii, raportul este demn de sprijin și de laudă.
If you praise the Irish efforts, you cannot compare it to the situation in Greece.
Puteţi lăuda eforturile Irlandei, dar nu le puteţi compara cu situaţia din Grecia.
I am also pleased to be able to praise the Commission for changing its mind.
De asemenea, mă bucur să pot lăuda Comisia pentru faptul că s-a răzgândit.

Exemple de folosire pentru "praise" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, I find remarkable the levity with which we heap praise on Japan's heroes.
Cu toate acestea, mi se pare remarcabilă ușurința cu care lăudăm eroii Japoniei.
EnglishIf you praise the Irish efforts, you cannot compare it to the situation in Greece.
Puteţi lăuda eforturile Irlandei, dar nu le puteţi compara cu situaţia din Grecia.
EnglishOn such occasions it is usually the leaders of institutions who get the praise.
În astfel de ocazii, şefii instituţiilor sunt cei care primesc toate laudele.
EnglishHowever, I have a major and a minor 'but' to add to those words of praise.
Totuşi, am un "dar” major şi unul minor de adăugat la aceste cuvinte elogioase.
EnglishI am also pleased to be able to praise the Commission for changing its mind.
De asemenea, mă bucur să pot lăuda Comisia pentru faptul că s-a răzgândit.
EnglishMr President, the Belgian Presidency has rightly received praise from all quarters.
Dle Preşedinte, Preşedinţia belgiană a primit laude pe bună dreptate din toate mediile.
EnglishFor this, I can but give high praise to our rapporteur, Mr Schlyter.
Pentru aceasta, nu pot decât să aduc laude raportorului nostru, domnul Schlyter.
EnglishThe SOLVIT centres have received a lot of praise, and I fully support this.
Centrele SOLVIT au primit multe laude şi sprijin pe deplin acest lucru.
EnglishTherefore, the rapporteur has done a very good job, and she deserves praise.
Prin urmare, raportoarea a făcut o muncă excelentă și merită lăudată.
EnglishMadam President, I am somewhat embarrassed after so much praise, and so I will keep it short.
Doamnă preşedintă, mă simt oarecum jenat de atâtea laude, aşa că voi fi scurt.
EnglishMr President, I just wanted to say a few words in praise of the legislation we have.
Dle preşedinte, doresc să spun doar câteva cuvinte pentru a elogia legislaţia pe care o avem.
EnglishOur observers are united in their praise for what they saw during the observation mission.
Observatorii noștri au lăudat cu toții ceea ce au văzut în timpul misiunii de observare.
EnglishI believe that we cannot praise this development process highly enough.
Eu cred că nu putem lăuda acest proces de dezvoltare suficient de mult.
EnglishI should therefore like to take this opportunity to praise the staff of these agencies.
Prin urmare, aș dori să profit de această ocazie pentru a lăuda personalul acestor agenții.
EnglishAnyone who knows me will be aware that I am normally very sparing with praise and thanks.
Oricine mă cunoaşte ştie că în mod normal sunt foarte zgârcită cu laudele şi cu mulţumirile.
EnglishI would like to praise the very constructive work which we have developed in our joint working group.
Aș dori să laud munca foarte constructivă depusă în grupul nostru comun de lucru.
EnglishAs well as this praise, I also have some critical comments to make.
Însă, pe lângă această laudă, aş avea de făcut şi câteva comentarii.
EnglishMadam President, there is one point I would particularly like to praise the rapporteur for.
Dnă preşedintă, există un aspect pentru care aş dori, în mod special, să îl elogiez pe raportor.
EnglishIn all these areas, the report is worthy of support and praise.
În toate aceste domenii, raportul este demn de sprijin și de laudă.
EnglishThe allocation by the European Union of EUR 1.2 billion for aid to Haiti is worthy of praise.
Alocarea a 1,2 miliarde de euro ca ajutor pentru Haiti de către Uniunea Europeană este lăudabilă.

Sinonime (în engleză) pentru "praise":

praise
praising
self-praise