Traducere engleză-română pentru "to pray for"

EN

"to pray for" română traducere

EN

to pray for {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to pray for" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHe merely wanted to pray for the victims with the survivors.
Acesta dorea pur și simplu să se roage pentru victime, alături de supraviețuitori.
EnglishI hope and I pray that we get that political stability, but I am not so sure that we will.
Sper şi mă rog să obţinem această stabilitate politică, însă nu sunt prea sigur că vom reuşi.
EnglishI pray that this new country may have wisdom, so that law and justice can flourish there.
Mă rog ca această nouă țară să fie înțeleaptă, astfel încât legea și justiția să poată prospera aici.
EnglishI hope and pray that we vote to leave, but either way the people simply must be asked.
Sper şi mă rog să votăm pentru ieşirea din ea, dar, în orice caz, oamenii trebuie pur şi simplu să fie întrebaţi.
EnglishI can only hope and pray that the euro project is destroyed by the markets before that really happens.
Nu pot decât să sper și să mă rog ca proiectul euro să fie distrus de piețe înainte ca acest lucru să se întâmple.
EnglishThey taught us how to pray with our eyes closed.
Ei ne-au învăţat să ne rugăm cu ochii închişi.
EnglishI pray that everything goes well this time.
Mă rog ca totul să meargă bine de această dată.
EnglishI hope and pray the markets break you.
EnglishI pray to God that I am wrong.
EnglishI hope and pray that the European Union will have sufficient political will to not just draft the reform, but implement it as well.
Sper şi mă rog ca Uniunea Europeană să aibă suficientă voinţă politică nu numai pentru a întocmi reforma, ci şi pentru a o pune în aplicare.
EnglishWell, we hope and pray that this reform will take place so that we will at last have a positive statement of assurance, in forthcoming financial perspectives.
Ei bine, sperăm ca această reformă să aibă loc astfel încât să avem în sfârşit o declaraţie de asigurare pozitivă în cadrul următoarele perspective financiare.
EnglishTherefore, let us pray that hearts and minds are brought into play in a way that best protects the interests of children, both our children and children in other countries.
Prin urmare, să ne rugăm că inimile și mințile sunt puse în joc într-un mod care protejează cel mai bine interesele copiilor, atât copiii noștri, cât și copiii din alte țări.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

for prepoziţie
for conjuncţie
for adverb
to mourn for verb
Romanian
to do for verb