Traducere engleză-română pentru "to preach"

EN

"to preach" română traducere

EN

to preach [preached|preached] {verb}

volume_up
to preach
This does not make us paranoid, as those preaching tolerance are saying.
Şi această atitudine nu ne face paranoici, aşa cum ne numesc cei ce predică toleranţa.
This is not about idealistic preaching; it is about being faithful to our values.
Aici nu e vorba de predică idealistă; este vorba de a fi credincioşi valorilor noastre.
Acest text este o predică ipocrită.
to preach
This does not make us paranoid, as those preaching tolerance are saying.
Şi această atitudine nu ne face paranoici, aşa cum ne numesc cei ce predică toleranţa.
This is not about idealistic preaching; it is about being faithful to our values.
Aici nu e vorba de predică idealistă; este vorba de a fi credincioşi valorilor noastre.
Acest text este o predică ipocrită.

Exemple de folosire pentru "to preach" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe cannot really be saying that we want to preach one thing and do another.
Nu putem spune cu adevărat că dorim să predicăm un lucru şi să facem altul.
EnglishThe European institutions, however, suffer from the major fault of not practising what they preach.
Cu toate acestea, instituțiile europene suferă de marele defect că nu fac ceea ce spun.
EnglishIf this is lacking then we will never practise what we preach.
Dacă această voință lipsește, atunci niciodată nu vom pune în practică ceea ce rostim aici.
EnglishWe are in the habit of lecturing to others, but we do not necessarily practise what we preach.
Avem obiceiul de a face morală altora, dar nu punem neapărat în practică ceea ce noi înşine predicăm.
EnglishWe must also ensure that we practise what we preach.
Trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că punem în practică ceea ce spunem.
EnglishWe should practise what we preach.
Ar trebui să existe o coerenţă între vorbele şi faptele noastre.
EnglishIt is not that we wish to preach.
EnglishCome back in 30 years' time and preach to me about advancing women's rights when you have done as much work on this as I have.
Întoarceţi-vă peste 30 de ani şi ţineţi-mi predici despre avansul înregistrat de drepturile femeii atunci când veţi fi muncit în acest sens la fel de mult ca şi mine.
EnglishThe European Union has to guarantee protection of all fundamental rights within it its own area, otherwise it cannot preach a policy that it does not practise.
Uniunea Europeană trebuie să garanteze protecţia tuturor drepturilor fundamentale în spaţiul său, deoarece nu poate să predice o politică pe care nu o practică.
EnglishWe preach conservation, yet the common fisheries policy has created an ecological calamity, wiping out what ought to have been a great, renewable resource.
Propovăduim conservarea şi totuşi, politicile comune de pescuit au creat o calamitate ecologică, distrugând ceea ce ar fi trebuit să fie o resursă regenerabilă majoră.