Traducere engleză-română pentru "precarious"

EN

"precarious" română traducere

EN

precarious {adjectiv}

volume_up
precarious
Their precarious status and the fact that they often fall within the informal sector are also very important issues.
Mulți dintre ei aparțin grupurilor vulnerabile, au un statut precar și, cel mai adesea, se pierd în sectorul informal, probleme care sunt deosebit de importante.

Exemple de folosire pentru "precarious" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis report claims to defend decent work and to fight against precarious work.
Acest raport pretinde că apără munca decentă și că luptă împotriva muncii precare.
EnglishIt is true that she has ended this, but her health is in a very precarious state.
Este adevărat că a renunţat la grevă, dar starea sănătăţii sale este foarte precară.
EnglishThere are many countries where democracy and human rights are in a precarious position.
Există multe ţări unde democraţia şi drepturile omului sunt într-o situaţie precară.
EnglishThe package reflects a precarious political balance that I do not want to put at risk.
Pachetul reflectă un echilibru politic instabil pe care nu vreau să îl pun în pericol.
EnglishI believe that precarious employment conditions must become a concern for Europe.
Consider că angajarea în condiţii precare de muncă trebuie să devină o preocupare pentru Europa.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
Interpreţii europeni duc adesea o existenţă cel puţin precară, şi aceasta în cele mai bune momente.
EnglishAll this is essentially contained in the report on precarious women workers.
Raportul referitor la femeile cu locuri de muncă precare conţine, în esenţă, toate aceste aspecte.
EnglishAs we know, women are more likely to be in precarious jobs than men.
După cum ştim, este mai probabil ca femeile să deţină locuri de muncă precare decât bărbaţii.
EnglishDoes this mean that the Commission is more or less giving up on precarious employment relations?
Aceasta înseamnă că Comisia renunță mai mult sau mai puțin la relațiile de muncă precare?
EnglishWomen working in precarious employment should also have the option of unionised protection.
Femeile care lucrează în condiții precare ar trebui să aibă și ele opțiunea protecției sindicale.
EnglishThe majority of precarious jobs have always been taken by women.
în scris. - Dintotdeauna cele mai multe locuri de muncă în condiţii precare le revin femeilor.
EnglishEurope is in its most precarious economic situation since the end of the Second World War.
Europa se află în cea mai precară situație economică de la sfârșitul celui de al doilea război mondial.
EnglishMeasures of this kind simply turn secure jobs into precarious jobs.
Măsurile de acest tip transformă, pur și simplu, locurile de muncă sigure în locuri de muncă precare.
EnglishFishing - like farming - is a very precarious occupation.
Pescuitul - la fel ca agricultura - este o ocupație foarte precară.
EnglishThe crisis has had a greater impact on precarious jobs, which are largely done by women.
Criza a avut un impact mai mare asupra locurilor de muncă precare, care sunt în mare parte prestate de femei.
EnglishThe financial and economic crisis has made precarious work an even more visible and urgent problem.
Criza economică și financiară a crescut vizibilitatea muncii precare și a făcut din ea o problemă.
EnglishThe number of so-called precarious workers is increasing as a result of the present economic crisis.
Numărul așa-ziselor persoane cu locuri de muncă precare crește în urma prezentei crize economice.
EnglishAs I speak, the security situation remains precarious.
Și la momentul actual situația privind securitatea rămâne instabilă.
EnglishWomen hold precarious jobs much more often than men.
Femeile dețin locuri de muncă precare mult mai des decât bărbații.
EnglishTherefore, women working in what is known as precarious employment deserve special protection.
Prin urmare, femeile care lucrează în ceea ce este cunoscut drept muncă precară merită o protecție specială.

Sinonime (în engleză) pentru "precarious":

precarious
precariousness