Traducere engleză-română pentru "precedent"

EN

"precedent" română traducere

volume_up
precedent {substantiv}
volume_up
precedence {substantiv}
RO

"precedent" engleză traducere

EN

precedent {adjectiv}

volume_up
precedent (dar şi: former, preceding, previous)
The Japanese people's behaviour is exemplary and sets a precedent for us.
Atitudinea poporului japonez este exemplară și stabilește un precedent pentru noi.
Another important factor is that their accession would create a precedent.
Un alt factor important este că aderarea lor ar crea un precedent.
Parliament does not wish for this new model of negotiation to set a legal precedent.
Parlamentul nu doreşte ca acest nou model de negociere să devină un precedent juridic.
RO

precedent {adjectiv masculin}

volume_up
precedent
Atitudinea poporului japonez este exemplară și stabilește un precedent pentru noi.
The Japanese people's behaviour is exemplary and sets a precedent for us.
Un alt factor important este că aderarea lor ar crea un precedent.
Another important factor is that their accession would create a precedent.
Parlamentul nu doreşte ca acest nou model de negociere să devină un precedent juridic.
Parliament does not wish for this new model of negotiation to set a legal precedent.
precedent (dar şi: fost, trecut, ex)
Comparativ cu acordul precedent, noul acord conține o clauză de încetare a punerii în aplicare a protocolului în caz de încălcare a drepturilor omului.
The new agreement in comparison with the former one contains a clause to interrupt the implementation of the protocol in case of human rights violations.
precedent
Mutarea cursorului înapoi, la începutul oricărui text precedent care are altă formatare.
Move the cursor backward to the beginning of any preceding text that has different formatting.
Deci, în exemplul precedent, asul de cupă este cel care ia turul.
So, in the preceding example, an ace of hearts would take the trick.
Am votat în favoarea acestui raport,, din motive asemănătoare celor pentru care am votat raportul precedent,.
I voted in favour of this report,, for similar reasons as I did for the preceding report,.
precedent (dar şi: prealabil)
Repetați pasul precedent pentru fiecare marcator pe care doriți să îl creați.
Repeat the previous step for each bullet you want to create.
A existat deja o dispoziție similară în regulamentul precedent privind ajutorul pentru acest sector.
There was already a similar provision in the previous regulation concerning aid to the sector.
În discursul meu precedent, m-am referit la jurnaliști.
During my previous speech I referred to journalists.

Exemple de folosire pentru "precedent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Japanese people's behaviour is exemplary and sets a precedent for us.
Atitudinea poporului japonez este exemplară și stabilește un precedent pentru noi.
EnglishThe precedent in the field of taxation of savings should set alarm bells ringing.
Precedentul din domeniul impozitării economiilor ar trebui să tragă un semnal de alarmă.
EnglishParliament does not wish for this new model of negotiation to set a legal precedent.
Parlamentul nu doreşte ca acest nou model de negociere să devină un precedent juridic.
EnglishThe positive precedent set by Moldova should be acknowledged and encouraged.
Precedentul pozitiv stabilit de Moldova trebuie recunoscut și încurajat.
EnglishWe must therefore avoid creating a precedent of accepting antisocial measures.
Trebuie să evităm, prin urmare, crearea unui precedent în acceptarea măsurilor antisociale.
EnglishI believe that this report can act as a precedent in future negotiations with the Council.
Cred că acest raport poate fi un precedent pentru negocierile viitoare cu Consiliul.
EnglishThese two principles will soon constitute a precedent for our other trade partners.
Aceste două principii vor constitui în curând un precedent pentru alţi parteneri comerciali.
EnglishThat attempt did not succeed, but it does represent a precedent for that kind of gathering.
Încercarea nu a avut succes, dar reprezintă un precedent pentru acest tip de reuniune.
EnglishUltimately, despite constant assertions to the contrary, this would, of course, set a precedent.
Practic, în pofida afirmațiilor contrare constante, el ar stabili un precedent.
EnglishAnother important factor is that their accession would create a precedent.
Un alt factor important este că aderarea lor ar crea un precedent.
EnglishThe judgment is therefore important due to the precedent that it sets.
Prin urmare, această hotărâre este importantă datorită precedentului pe care îl stabileşte.
EnglishWe are therefore creating a precedent that could be used in all areas of the internal market.
Vom crea, așadar, un precedent care ar putea fi utilizat în toate domeniile pieței interne.
EnglishThe precedent of taxation on savings should, however, serve as a warning to you.
Cazul precedent al impozitării veniturilor din economii ar trebui totuşi să fie un avertisment pentru dvs.
EnglishTherefore, I think that this would be a dangerous precedent.
Prin urmare, cred că acest lucru ar reprezenta un precedent periculos.
EnglishI do not know whether a precedent has been set, here in this House.
Nu ştiu dacă a existat un precedent, aici în această Cameră.
EnglishThat would set a precedent and I am not happy to accept that.
Acest lucru ar crea un precedent şi nu sunt încântat să îl accept.
EnglishHowever much the Commission has said that it will not be a precedent, the pressure will be there.
Indiferent de cât de mult a declarat Comisia că nu va exista un precedent, presiunea va fi acolo.
EnglishThe outcome of the negotiations on the use of these instruments will establish a strong precedent.
Rezultatul negocierilor privind utilizarea acestor instrumente va stabili un precedent puternic.
EnglishI hope that this will set a precedent for other areas.
Sper că acest lucru va reprezenta un precedent şi pentru alte sectoare.
EnglishWhy allow such distortions of competition and, above all, why set this precedent?
De ce se permit astfel de denaturări ale concurenţei şi, mai presus de toate, de ce se stabileşte acest precedent?

Sinonime (în engleză) pentru "precedent":

precedent
precedence
preceding