EN

precision {substantiv}

volume_up
precision (dar şi: accuracy)
What constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
Până în prezent, noţiunea de zonă rurală nu a fost încă definită cu precizie.
However, the concept of territorial cohesion has not yet been defined with any precision.
Totuşi, conceptul de coeziune teritorială nu a fost încă definit cu precizie.
To place icons closer together or with more precision, turn off the grid.
Pentru a amplasa pictogramele mai apropiate sau cu mai multă precizie, dezactivați grila.

Exemple de folosire pentru "precision" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhat constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
Până în prezent, noţiunea de zonă rurală nu a fost încă definită cu precizie.
EnglishHowever, the concept of territorial cohesion has not yet been defined with any precision.
Totuşi, conceptul de coeziune teritorială nu a fost încă definit cu precizie.
EnglishWide-angle glass element lens for advanced, high-precision optics.
Controlează automat expunerea pentru videoclipuri luminoase, pline de culoare.
EnglishTo place icons closer together or with more precision, turn off the grid.
Pentru a amplasa pictogramele mai apropiate sau cu mai multă precizie, dezactivați grila.
EnglishI trust that the 15% margin in description precision will be enough.
Consider că marja de 15% în ceea ce priveşte exactitatea descrierii va fi suficientă.
EnglishIntentional fraud is one thing; a lack of precision when organising projects is quite another.
Frauda intenţionată este una, lipsa preciziei în organizarea proiectelor este alta.
EnglishWe want to see precision, efficiency, transparency and a clear and fair balance of power.
Dorim să vedem precizie, eficienţă, transparenţă şi un echilibru clar şi just al puterii.
EnglishI nevertheless thank the rapporteurs for having worked on these subjects with skill and precision.
Totuşi, le mulţumesc raportorilor pentru faptul că au lucrat la aceste chestiuni cu pricepere şi precizie.
EnglishLets you adjust your pointer speed for precision tasks, such as in-game targeting or photo editing.
Permite modificarea vitezei indicatorului mouse-ului pentru activităţi de precizie precum ţintirea în jocuri sau editarea fotografiilor.
EnglishThank you, Mr Buzek, not least for the painstaking precision with which you responded to all the speeches, without exception.
Vă mulţumesc, dle Buzek, în special pentru rigurozitatea cu care aţi răspuns la toate discursurile, fără excepţie.
EnglishScience also allows us to calculate the movement of those particles in the atmosphere with a reasonable degree of precision.
De asemenea, ştiinţa ne permite să calculăm mişcarea acestor particule în atmosferă cu un grad rezonabil de precizie.
EnglishA great deal of precision is required.
EnglishThe Commissioner made that very clear earlier, with his customary precision and clarity, for which I must thank him.
Domnul comisar a clarificat acest lucru foarte bine mai devreme, cu precizia și claritatea sa caracteristică, pentru asta care trebuie să îi mulțumesc.
EnglishTo make the pointer work more accurately when you're moving the mouse slowly, select the Enhance pointer precision check box.
Pentru a mări precizia cu care funcționează indicatorul atunci când deplasați mouse-ul încet, bifați caseta de selectare Mărire precizie indicator.
EnglishTo this end, we must eliminate every lack of precision in the legal and administrative systems responsible for these funds.
Cu acest scop, trebuie să punem capăt oricărei lipse de precizie din cadrul sistemelor juridice şi administrative responsabile pentru aceste fonduri.
EnglishBy changing the DPI, you can instantly adjust pointer speed for precision tasks, such as in-game targeting or photo editing.
Prin modificarea DPI, puteţi ajusta instantaneu viteza indicatorului pentru operaţiile de precizie, precum ţintirea în jocuri sau editarea fotografiilor.
EnglishScience allows us to calculate the effect of the particles in the atmosphere on aircraft engines and avionic systems with reasonable precision.
Ştiinţa ne permite să calculăm cu o precizie rezonabilă efectul particulelor din atmosferă asupra motoarelor avioanelor şi sistemelor avionice.
EnglishGet the best of both worlds—the control and precision of a conventional mouse, blended with the fluid movement available in touch technology.
Profitaţi de avantajele ambelor tehnologii, combinând controlul şi precizia unui mouse convenţional cu fluiditatea mişcării oferită de tehnologia tactilă.
EnglishGet the best of both worlds – the control and precision of a conventional mouse, blended with the fluid movement available in touch technology.
Profitaţi de avantajele ambelor tehnologii, combinând controlul şi precizia unui mouse convenţional cu fluiditatea mişcării oferită de tehnologia tactilă.
EnglishTo make the pointer work more accurately when you're moving the mouse slowly, under Motion, select the Enhance pointer precision check box.
Pentru a mări precizia cu care funcționează indicatorul atunci când deplasați mouse-ul încet, sub Mișcare, bifați caseta de selectare Mărire precizie indicator.

Sinonime (în engleză) pentru "precision":

precision
precise
preciseness
precisely