Traducere engleză-română pentru "predominance"

EN

"predominance" română traducere

EN

predominance {substantiv}

volume_up
predominance (dar şi: prevalence)
predominance (dar şi: prevalence)
On some of the issues raised, such as the predominance of certain European languages to the detriment of others, we are starting from a clearly negative position.
În ceea ce priveşte unele probleme ridicate, precum predominanţa anumitor limbi europene în detrimentul altora, pornim de pe o poziţie clar negativă.
We also have the promise that this predominance will no longer be a predominance by 2015, and that there will be a gradual reduction in the financing of these projects based on fossil fuels.
De asemenea, ni s-a promis că această predominanţă va dispărea până în 2015 şi că va avea loc o reducere treptată a finanţării acestor proiecte bazate pe combustibili fosili.

Exemple de folosire pentru "predominance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere is an undeniable phenomenon of predominance of large car manufacturers.
Există un fenomen incontestabil de superioritate a marilor producători de automobile.
EnglishThe predominance of temporary jobs has reduced the level of contributions to pension systems, thereby adversely affecting their stability.
Preponderența locurilor de muncă temporare a redus nivelul contribuțiilor la sistemele de pensii, dăunând stabilității acestora.
EnglishOn some of the issues raised, such as the predominance of certain European languages to the detriment of others, we are starting from a clearly negative position.
În ceea ce priveşte unele probleme ridicate, precum predominanţa anumitor limbi europene în detrimentul altora, pornim de pe o poziţie clar negativă.
EnglishHowever, it was military predominance, not political achievement or any lasting solution, that drove the Tamil Tigers out of their last major stronghold.
Cu toate acestea, forţa militară, nu negocierea politică sau orice altă soluţie de durată, este cea care i-a îndepărtat pe Tigrii Eliberării din Tamil Eelam din ultima lor fortăreaţă.
EnglishWe also have the promise that this predominance will no longer be a predominance by 2015, and that there will be a gradual reduction in the financing of these projects based on fossil fuels.
De asemenea, ni s-a promis că această predominanţă va dispărea până în 2015 şi că va avea loc o reducere treptată a finanţării acestor proiecte bazate pe combustibili fosili.

Sinonime (în engleză) pentru "predominance":

predominance
predominant