EN

predominant {adjectiv}

volume_up
predominant (dar şi: prevailing, prevalent)
This time the context was given by the multi-ethnic realities in the Xinjiang region and the aspirations of the Uighur predominant ethnic group to autonomy.
De această dată contextul a fost oferit de realităţile multietnice din regiunea Xinjiang şi de aspiraţiile la autonomie ale grupului etnic al uigurilor, grup predominant.
predominant (dar şi: prevailing)
predominant (dar şi: dominant, prevailing, ruling)
RO

predominant {adjectiv masculin}

volume_up
predominant (dar şi: precumpănitor, dominant)
De această dată contextul a fost oferit de realităţile multietnice din regiunea Xinjiang şi de aspiraţiile la autonomie ale grupului etnic al uigurilor, grup predominant.
This time the context was given by the multi-ethnic realities in the Xinjiang region and the aspirations of the Uighur predominant ethnic group to autonomy.
predominant (dar şi: precumpănitor, dominant)
În ciuda consensului predominant în UE cu privire la procedurile comune, guvernul din țara mea a decis să restricționeze programele operaționale prioritare.
Despite the prevailing consensus in the EU over the common procedures, the government of my country has decided to restrict the priority operational programmes.
predominant (dar şi: răspândit)

Exemple de folosire pentru "predominant" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI strongly condemn this stance which has been predominant in Iranian society for a good number of years.
Condamn ferm această atitudine care domină societatea iraniană de ani buni.
EnglishThe predominant force in these decisions has been the interests of large economic and financial groups.
Forţa predominantă în aceste decizii au fost interesele marilor grupuri economice şi financiare.
EnglishRoma children, to a predominant degree, do not have that.
EnglishThe concept of citizenship of the EU is still unclear whilst the citizenship of the individual nationality remains predominant.
Conceptul de cetăţenie a UE este încă neclar, în timp ce cetăţenia naţionalităţii individuale rămâne predominantă.
EnglishIt is expected that the approaching G20 Summit will place a predominant emphasis on the Copenhagen climate talks.
Se preconizează că următorul summit al G20 va acorda o atenţie specială discuţiilor privind schimbările climatice de la Copenhaga.
EnglishThe predominant idea of prolonging working life beyond the age of 65 has, admittedly, met with mixed reactions among the general public.
Ideea predominantă a prelungirii vieții profesionale peste vârsta de 65 de ani s-a confruntat indiscutabil cu reacții amestecate în rândul opiniei publice generale.
EnglishI also welcome the fact that NATO reaffirmed the Black Sea region's strategic importance, given the security risks that are predominant in this area.
Salut de asemenea faptul că NATO a reafirmat importanța strategică a regiunii Mării Negre, având în vedere riscurile de securitate care domină această zonă.
EnglishThe basic assumption is that the EU should gradually take a predominant position in foreign and defence policy over the individual national governments.
Ipoteza de bază este că UE trebuie să ocupe, treptat, o poziție predominantă în politica externă și de apărare în locul guvernelor naționale individuale.
EnglishIran funds Hamas, supports Hezbollah in Lebanon and influences the internal politics of Iraq, where Shi'ite Islam is the predominant component of the government.
Iran finanțează Hamas, susține Hezbollah în Liban și influențează politica internă a Irakului, unde islamul șiit este componenta predominantă a guvernului.
EnglishThis time the context was given by the multi-ethnic realities in the Xinjiang region and the aspirations of the Uighur predominant ethnic group to autonomy.
De această dată contextul a fost oferit de realităţile multietnice din regiunea Xinjiang şi de aspiraţiile la autonomie ale grupului etnic al uigurilor, grup predominant.
EnglishIn addition, in view of the impact of the economic crisis on the less developed regions, the convergence objective must continue to be given predominant weighting in the future as well.
De asemenea, având în vedere impactul crizei economice asupra regiunilor mai puțin dezvoltate, obiectivul Convergență trebuie să dețină și pe viitor ponderea dominantă.
EnglishI would like to thank him and Jutta Haug, as well as all the fellow Members on the committee, for having this as the predominant understanding during the work carried out throughout the whole year.
Aş dori să-i mulţumesc acestuia şi dnei Jutta Haug, precum şi colegilor deputaţi din comisie, pentru că au înţeles acest lucru în timpul muncii desfăşurate pe toată durata anului.
EnglishHow does she intend to make the European Union an incontrovertible and predominant actor in the Middle East which aims to prepare the ground for a stable, just and lasting peace process?
Ce măsuri intenţionează acesta să ia pentru ca Uniunea Europeană să devină un actor-cheie şi cu greutate în Orientul Mijlociu cu scopul de a pune bazele unui proces de pace solid, just şi durabil?

Sinonime (în engleză) pentru "predominant":

predominant
predominance