Traducere engleză-română pentru "preference"

EN

"preference" română traducere

volume_up
preference {substantiv}
volume_up
preferment {substantiv}
EN

preference {substantiv}

volume_up
preference (dar şi: fondness)
You might also be able to choose staples as a default printing preference.
De asemenea, este posibil să puteți să alegeți capsări ca preferință implicită de imprimare.
European countries must individually - my preference - or collectively protect our industries.
Țările europene trebuie ca în mod individual - preferința mea - sau colectiv să ne protejeze industriile.
Alegeți o preferință de activat sau de dezactivat:

Exemple de folosire pentru "preference" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishPersonally, I would be surprised if Member States gave preference to harmonisation.
Eu personal aș fi surprinsă dacă statele membre ar prefera armonizarea.
EnglishThis is all about a general improvement of the preference system as a whole.
Toate acestea țin de îmbunătățirea sistemului preferențial în întregime.
EnglishFor example, Member States can give preference to women with regard to certain measures.
De exemplu, statele membre pot privilegia femeile în ceea ce privește anumite măsuri.
EnglishDeciding which of these options to use is usually a matter of personal preference.
Opțiunile se aleg de obicei în funcție de preferințele personale.
EnglishWe voted for an alternative resolution, however, in preference to the original report.
Am votat pentru o rezoluţie alternativă, totuşi, pe care am preferat-o raportului original.
EnglishYou might also be able to choose staples as a default printing preference.
De asemenea, este posibil să puteți să alegeți capsări ca preferință implicită de imprimare.
EnglishIf you speak several languages, you should arrange them in order of preference (priority).
Dacă vorbiți mai multe limbi, trebuie să le aranjați în ordinea preferinței (priorității).
EnglishI believe that the next tariff preference scheme will have to address these issues as well.
Cred că următorul sistem de preferințe tarifare va trebui să abordeze și aceste chestiuni.
EnglishWhatever your preference, you have the flexibility to choose the option that’s right for you.
Alegeți ceea ce considerați că se potrivește cel mai bine afacerii dvs.
EnglishThis comes down to cost, personal preference, and how you use your monitors.
Această alegere depinde de costuri, de preferințele personale și de modul în care folosiți monitoarele.
EnglishWe give preference to, or promote, specificity under certain rules.
Preferăm sau promovăm specificitatea sub rezerva anumitor reguli.
EnglishWe should then go further by establishing real Community preference.
Apoi, ar trebui să se continue în această direcţie prin stabilirea unei veritabile preferinţe comunitare.
EnglishEuropean countries must individually - my preference - or collectively protect our industries.
Țările europene trebuie ca în mod individual - preferința mea - sau colectiv să ne protejeze industriile.
EnglishLikewise, I refuse to endorse the use of private enterprises in preference to civil servants.
De asemenea, refuz să subscriu la utilizarea întreprinderilor private în detrimentul funcționarilor publici.
EnglishIn the Language Preference dialog box, click Add.
În caseta de dialog Preferințe pentru limbă, faceți clic pe Adăugare.
EnglishYou can turn this request on or off to express your preference about tracking at any time.
Puteți să activați sau să dezactivați această solicitare oricând, pentru a vă exprima preferința despre monitorizare.
EnglishFinally, let me say that the Arctic coastal states have a clear preference for the UNCLOS as a basis.
În final, permiteţi-mi să spun că statele de pe coasta arctică au o preferinţă clară pentru UNCLOS, ca o bază.
EnglishChoose a preference to turn on or off:
Alegeți o preferință de activat sau de dezactivat:
EnglishThis preference has been challenged at the WTO, especially by the Latin American countries, which are large exporters of bananas.
Preferința a fost contestată la OMC, în special de țările din America Latină, mari exportatoare de banane.
EnglishWe therefore did not give them preference.

Sinonime (în engleză) pentru "preference":

preference
preferable
English
preferably
preferred