Traducere engleză-română pentru "prefix"

EN

"prefix" română traducere

volume_up
prefix {substantiv}
RO
RO

"prefix" engleză traducere

EN
EN

prefix {substantiv}

volume_up
1. general
Address or subnet prefix to add a route for.
Adresă sau prefix de subrețea pentru care se adaugă o rută.
file from the $mail object with a name that is specified in TargetFilePrefix).
serializat din obiectul $mail cu un nume specificat în TargetFilePrefix).
To specify an IP address, click Use the following IPv6 address, and then, in the IPv6 address, Subnet prefix length, and Default gateway boxes, type the IP address settings.
Pentru a specifica o adresă IP, faceți clic pe Se utilizează următoarea adresă IP, apoi tastați setările de adresă IP în casetele Adresa IPv6, Lungime prefix subrețea și Gateway implicit.
2. Lingvistică
Address or subnet prefix to add a route for.
Adresă sau prefix de subrețea pentru care se adaugă o rută.
file from the $mail object with a name that is specified in TargetFilePrefix).
serializat din obiectul $mail cu un nume specificat în TargetFilePrefix).
To specify an IP address, click Use the following IPv6 address, and then, in the IPv6 address, Subnet prefix length, and Default gateway boxes, type the IP address settings.
Pentru a specifica o adresă IP, faceți clic pe Se utilizează următoarea adresă IP, apoi tastați setările de adresă IP în casetele Adresa IPv6, Lungime prefix subrețea și Gateway implicit.
RO

prefix {neutru}

volume_up
1. general
prefix
Adresă sau prefix de subrețea pentru care se adaugă o rută.
Address or subnet prefix to add a route for.
serializat din obiectul $mail cu un nume specificat în TargetFilePrefix).
file from the $mail object with a name that is specified in TargetFilePrefix).
Pentru a specifica o adresă IP, faceți clic pe Se utilizează următoarea adresă IP, apoi tastați setările de adresă IP în casetele Adresa IPv6, Lungime prefix subrețea și Gateway implicit.
To specify an IP address, click Use the following IPv6 address, and then, in the IPv6 address, Subnet prefix length, and Default gateway boxes, type the IP address settings.
2. Lingvistică
prefix
Adresă sau prefix de subrețea pentru care se adaugă o rută.
Address or subnet prefix to add a route for.
serializat din obiectul $mail cu un nume specificat în TargetFilePrefix).
file from the $mail object with a name that is specified in TargetFilePrefix).
Pentru a specifica o adresă IP, faceți clic pe Se utilizează următoarea adresă IP, apoi tastați setările de adresă IP în casetele Adresa IPv6, Lungime prefix subrețea și Gateway implicit.
To specify an IP address, click Use the following IPv6 address, and then, in the IPv6 address, Subnet prefix length, and Default gateway boxes, type the IP address settings.

Exemple de folosire pentru "prefix" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Englishfile from the $mail object with a name that is specified in TargetFilePrefix).
serializat din obiectul $mail cu un nume specificat în TargetFilePrefix).
EnglishVAT registration codes have the prefix RO, followed by the fiscal identification code.
Codul de înregistrare în scopuri de TVA are prefixul RO, urmat de codul de identificare fiscală.
EnglishThese pages use the prefix HTTPS, while regular webpages use HTTP.
Aceste pagini utilizează prefixul HTTPS, în timp ce paginile Web obișnuite utilizează HTTP.
EnglishDo not include the https:// prefix with the mobile device URL.
Nu includeţi prefixul https:// cu URL-ul pentru dispozitive mobile.
EnglishDo not include the https:// prefix with the mobile device URL.
Nu includeți prefixul https:// în URL-ul dispozitivului mobil.
EnglishThe prefix HTTP (without the "S") means that encryption isn't being used, and the transaction is less secure.
Prefixul HTTP (fără „S”) înseamnă că nu se utilizează criptarea, iar tranzacția este mai puțin sigură.
EnglishPrefix length for the entire site, if on-link.
Lungimea prefixului pentru site-ul întreg, dacă este on-link.
EnglishAddress or subnet prefix to add a route for.
Adresă sau prefix de subrețea pentru care se adaugă o rută.
EnglishGateway address, if the prefix is not on-link.
Adresă de gateway, dacă prefixul nu este on-link.
EnglishAs of 1 January 2007, VAT registration codes have the prefix RO, followed by the fiscal identification code.
Începând cu 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA  are prefixul RO, urmat de codul de identificare fiscală.
EnglishThe web address starts with the prefix HTTPS.
EnglishTo specify an IP address, click Use the following IPv6 address, and then, in the IPv6 address, Subnet prefix length, and Default gateway boxes, type the IP address settings.
Pentru a specifica o adresă IP, faceți clic pe Se utilizează următoarea adresă IP, apoi tastați setările de adresă IP în casetele Adresa IPv6, Lungime prefix subrețea și Gateway implicit.
EnglishTo specify an IP address, click Use the following IPv6 address, and then, in the IPv6 address, Subnet prefix length, and Default gateway boxes, type the IP address settings.
Pentru a specifica o adresă IP, faceți clic pe Se utilizează adresa IPv6 următoare, apoi tastați setările de adresă IP în casetele Adresa IPv6, Lungime prefix subrețea și Gateway implicit.