EN

prejudicial {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "prejudicial" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFarai Maguwu was arrested on charges of publishing information prejudicial to the state.
Farai Maguwu a fost arestat sub acuzația că a publicat informații ce aduc prejudicii statului.
EnglishHowever, I regret one omission, which I feel could be prejudicial to consumer protection.
Cu toate acestea, regret că s-a făcut o omisiune, care cred că ar putea aduce prejudicii protecţiei consumatorilor.
EnglishWe must therefore adopt an approach which is not prejudicial to the rights and protection of women, in line with the European social model.
Prin urmare, trebuie să adoptăm o abordare care să nu prejudicieze drepturile şi protecţia femeilor, conform modelului social european.

Sinonime (în engleză) pentru "prejudicial":

prejudicial