Traducere engleză-română pentru "preliminary"

EN

"preliminary" română traducere

EN

preliminary {adjectiv}

volume_up
preliminary (dar şi: explanatory, tentative)
That is why 'back to the preliminary draft budget' is the standard response.
Acesta este motivul pentru care "revenirea la proiectul preliminar de buget" este răspunsul standard.
The Council adopts a preliminary programme for a consumer protection and information policy.
Consiliul adoptă un program preliminar privind politica de protecţie şi informare a consumatorului.
There is still more than a month left before the submission of the preliminary budget.
Mai este încă peste o lună până la depunerea bugetului preliminar.

Exemple de folosire pentru "preliminary" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe preliminary findings of our review point exactly in the same direction.
Constatările preliminare ale revizuirii indică exact în aceeaşi direcţie.
EnglishPreliminary election results show a very small gap between the two contestants.
Rezultatele alegerilor preliminare prezintă o diferenţă foarte mică între cei doi concurenţi.
EnglishWhat preliminary conclusions does the Commission draw from ongoing evaluations in this regard?
Ce concluzii preliminare trage Comisia în acest sens din evaluările în curs?
EnglishThere is still more than a month left before the submission of the preliminary budget.
Mai este încă peste o lună până la depunerea bugetului preliminar.
EnglishMy reservations regarding the report in question derive from this preliminary consideration.
Rezervele mele în legătură cu raportul în cauză au la bază această idee.
EnglishI would like to pass on five pieces of news by way of preliminary remarks.
Aș dori să vă împărtășesc cinci noutăți ca observații preliminare.
EnglishThat is why 'back to the preliminary draft budget' is the standard response.
Acesta este motivul pentru care "revenirea la proiectul preliminar de buget" este răspunsul standard.
EnglishI would like to make some preliminary remarks before our sitting.
Aș dori să fac niște remarci preliminare înaintea ședinței noastre.
EnglishThe Council adopts a preliminary programme for a consumer protection and information policy.
Consiliul adoptă un program preliminar privind politica de protecţie şi informare a consumatorului.
EnglishOn this basis, the Commission will, on 29 April, adopt its preliminary draft budget for 2010.
Pe această bază, Comisia va adopta, la 29 aprilie, un proiect de buget preliminar pentru anul 2010.
EnglishOn 29 May we will hold a hearing to share our preliminary conclusions with stakeholders.
Pe 29 mai vom avea o şedinţă în care vom comunica persoanelor interesate concluziile noastre preliminare.
EnglishTo prevent this happening, there is a ‘preliminary ruling procedure’.
Pentru a preveni acest lucru, a fost prevăzută o „procedură pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare”.
EnglishMinisters already had a preliminary debate on the matter at the Ecofin breakfast on 15 March.
Miniștrii au avut deja o dezbatere preliminară în această privință, la micul dejun ECOFIN din 15 martie.
EnglishBased on the latter report, the European Council will evaluate the preliminary results by the end of the year.
Pe baza raportului din urmă, Consiliul European va evalua rezultatele preliminare până la sfârșitul anului.
EnglishWhat the European Neighbourhood Policy is not, and nor should it be, is a preliminary stage of enlargement policy.
Politica europeană de vecinătate nu este și nu trebuie să fie o etapă preliminară a politicii de extindere.
EnglishThis advice is called a ‘preliminary ruling’.
Acest aviz poarte numele de „hotărâre preliminară”.
EnglishI would like, first of all, to thank Parliament for restoring the preliminary draft budget in many areas.
Aş dori, în primul rând, să mulţumesc Parlamentului pentru revenirea la proiectul preliminar de buget în multe domenii.
EnglishI would like to make one other preliminary remark.
Aş dori să mai fac încă o remarcă preliminară.
EnglishPublic broadcasters can therefore continue experimenting with new media without any preliminary tests.
Aşadar, societăţile publice de radiodifuziune pot continua să experimenteze noi mijloace de comunicare fără niciun test preliminar.
EnglishIt is in line with the rules that CNIL has carried out an inspection and made a preliminary public report last week.
CNIL a efectuat, în conformitate cu normele, o inspecție și a întocmit un raport public preliminar săptămâna trecută.

Sinonime (în engleză) pentru "preliminary":

preliminary
preliminary prospectus
preliminary examination