Traducere engleză-română pentru "premier"

EN

"premier" română traducere

volume_up
premier {substantiv}
RO
volume_up
Premier {substantiv}
RO
RO

"premier" engleză traducere

EN

premier {substantiv}

volume_up
View the Microsoft Premier Deployment rate card.
Vizualizaţi tabelul de tarife pentru Microsoft Premier Deployment.
Microsoft Premier Deployment (MPD) is a service provided by Microsoft to large customers for delivery of Microsoft Office 365 for Enterprises.
Microsoft Premier Deployment (MPD) este un serviciu furnizat de Microsoft clienților mari pentru livrarea Microsoft Office 365 pentru întreprinderi.
To date, it has demonstrated that it has achieved significant improvement in the case of four air carriers: Garuda, Airfast, Mandala and Premier.
Până în prezent, a demonstrat că a obţinut îmbunătăţiri semnificative în cazul a patru transportatori aerieni: Garuda, Airfast, Mandala şi Premier.
RO

premier {masculin}

volume_up
1. general
premier
Vizualizaţi tabelul de tarife pentru Microsoft Premier Deployment.
View the Microsoft Premier Deployment rate card.
Microsoft Premier Deployment (MPD) este un serviciu furnizat de Microsoft clienților mari pentru livrarea Microsoft Office 365 pentru întreprinderi.
Microsoft Premier Deployment (MPD) is a service provided by Microsoft to large customers for delivery of Microsoft Office 365 for Enterprises.
Până în prezent, a demonstrat că a obţinut îmbunătăţiri semnificative în cazul a patru transportatori aerieni: Garuda, Airfast, Mandala şi Premier.
To date, it has demonstrated that it has achieved significant improvement in the case of four air carriers: Garuda, Airfast, Mandala and Premier.
2. Politică
premier
Vizualizaţi tabelul de tarife pentru Microsoft Premier Deployment.
View the Microsoft Premier Deployment rate card.
Microsoft Premier Deployment (MPD) este un serviciu furnizat de Microsoft clienților mari pentru livrarea Microsoft Office 365 pentru întreprinderi.
Microsoft Premier Deployment (MPD) is a service provided by Microsoft to large customers for delivery of Microsoft Office 365 for Enterprises.
Până în prezent, a demonstrat că a obţinut îmbunătăţiri semnificative în cazul a patru transportatori aerieni: Garuda, Airfast, Mandala şi Premier.
To date, it has demonstrated that it has achieved significant improvement in the case of four air carriers: Garuda, Airfast, Mandala and Premier.
premier
În plus, Herman Van Rompuy nu guvernează de fapt în calitate de premier.
Besides, Herman Van Rompuy does not actually govern as prime minister.
În ceea ce ne priveşte, sperăm că noul premier şi noul guvern vor fi interlocutori solizi în cadrul discuţiilor de pace.
From our side, we hope that the new prime minister and government will be solid interlocutors for peace talks.
Asasinarea fostului premier italian, Aldo Moro, în 1978, nu este decât unul dintre actele de terorism comise de grupările extremiste în anii '70.
The murder of former Italian Prime Minister, Aldo Moro, in 1978 is one of many acts of terrorism carried out by extremist groups in the 1970s.

Exemple de folosire pentru "premier" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishView the Microsoft Premier Deployment rate card.
Vizualizaţi tabelul de tarife pentru Microsoft Premier Deployment.
EnglishIn 1991, the Malaysian premier of the time announced the Vision 2020 project, or Vavasan 2020 in Malaysian.
În 1991, premierul de atunci al Malaeziei a anunţat proiectul Vision 2020, sau Vavasan 2020, în limba malaeziană.
EnglishThe Bulgarian premier has even announced that the highest representatives of the State are also constantly bugged by the secret service.
Premierul bulgar a anunţat chiar că cei mai înalţi reprezentanţi ai statului sunt, de asemenea, interceptaţi de serviciile secrete.
EnglishEvery mailbox is protected with premier anti-malware protection and anti-spam filtering via Forefront Online Protection for Exchange.
EnglishIt will see them playing in the premier division of EU relations, together with other global partners such as the United States, China and Russia.
Le vom vedea jucând în prima divizie a relaţiilor cu UE, împreună cu alţi parteneri globali, cum ar fi Statele Unite, China şi Rusia.
EnglishIn addition, it is clear that the recent criticism of Italy was only initiated in an effort to attack the Italian Premier Silvio Berlusconi.
În plus, este evident că criticile recente la adresa Italiei au fost iniţiate numai din efortul de a-l ataca pe premierul italian Silvio Berlusconi.
EnglishMicrosoft Premier Deployment (MPD) is a service provided by Microsoft to large customers for delivery of Microsoft Office 365 for Enterprises.
Microsoft Premier Deployment (MPD) este un serviciu furnizat de Microsoft clienților mari pentru livrarea Microsoft Office 365 pentru întreprinderi.
EnglishTo date, it has demonstrated that it has achieved significant improvement in the case of four air carriers: Garuda, Airfast, Mandala and Premier.
Până în prezent, a demonstrat că a obţinut îmbunătăţiri semnificative în cazul a patru transportatori aerieni: Garuda, Airfast, Mandala şi Premier.
EnglishI therefore appeal to the Czech government and premier Mirek Topolánek, to constrain Klaus' public declarations on EU affairs as much as possible.
De aceea fac apel la guvernul ceh şi la premierul Mirek Topolánek să constrângă declaraţiile publice ale lui Klaus cu privire la afacerile UE cât se poate de mult.
EnglishSome weeks ago, the Czech premier, Mirek Topolánek, also spoke here, this time as the leader of the country holding the presidency of the Council of the EU.
Cu câteva săptămâni în urmă, premierul ceh, Mirek Topolánek a vorbit şi el aici, de data aceasta în calitate de lider al ţării care deţine preşedinţia Consiliului UE.
EnglishMicrosoft Premier Deployment (MPD) is a service provided by Microsoft to customers with more than 2,400 seats for delivery of Microsoft Business Productivity Online Suite deployment.
Microsoft Premier Deployment (MPD) este un serviciu furnizat de Microsoft clienţilor cu peste 2.400 de utilizatori, pentru livrarea implementării Microsoft Business Productivity Online Suite.

Sinonime (în engleză) pentru "premier":

premier