EN

preparation {substantiv}

volume_up
preparation (dar şi: training, prep)
The solution for this is that these projects require much better preparation.
Soluția la această problemă este o pregătire mult mai bună în cazul acestor proiecte.
Operations approved so far, or under preparation, suggest that both objectives will be met.
Operaţiunile aprobate până în prezent sau în curs de pregătire sugerează îndeplinirea ambelor obiective.
However, this agreement has brought a certain amount of security to the planning and preparation process.
Totuşi, acest acord a conferit procesului de planificare şi pregătire o oarecare securitate.
preparation

Exemple de folosire pentru "preparation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Acestea vor determina o abordare mai atentă a pregătirii scenariilor de criză.
EnglishThe preparation of human resources is more important than the quality of buildings.
Pregătirea resurselor umane este mai importantă decât calitatea construcțiilor.
EnglishOne illustration of this is the trialogue in preparation for the 2011 budget.
Trialogul privind elaborarea bugetului pentru anul 2011 demonstrează acest lucru.
EnglishThe enzyme preparation functions as a stabiliser in the final meat product.
Preparatul enzimatic funcţionează ca un stabilizator în produsul din carne final.
EnglishThe solution for this is that these projects require much better preparation.
Soluția la această problemă este o pregătire mult mai bună în cazul acestor proiecte.
EnglishIn this way, the work put into its preparation and the effort invested will not be wasted.
Astfel munca depusă la elaborarea sa şi eforturile investite nu vor fi risipite.
EnglishThe third reason is the respect and the preparation for the Lisbon Treaty.
Al treilea motiv este respectarea şi pregătirea Tratatului de la Lisabona.
EnglishThis page is under preparation and will be opened at a later stage.
Această pagină este în construcţie şi va fi disponibilă într-o etapă ulterioară.
EnglishThat is also the core idea that has guided us throughout the preparation of the report.
Aceasta este ideea principală care ne-a ghidat şi în timpul elaborării acestui raport.
EnglishWe hope it will not be needed but we have made that preparation as well.
Să sperăm că nu va fi nevoie, dar noi ne-am pregătit şi pentru acest lucru.
EnglishAs regards the preparation for the Council, I have just three points to make.
În ceea ce privește pregătirea Consiliului, aș avea trei precizări.
EnglishThere is still a lot of preparation to do before you set off on your adventure.
Pentru a porni în această aventură, vă mai rămân multe de făcut.
EnglishI think, therefore, that we will face certain challenges in the preparation of this summit.
Prin urmare, cred că ne vom confrunta cu anumite provocări în pregătirea acestui summit.
EnglishI believe the Commission has already done some good preparation work on this draft directive.
Cred că Comisia a pregătit deja foarte bine acest proiect de directivă.
EnglishFreedom of short-term travel is a vital part of preparation for that.
Libertatea călătoriei de scurtă durată este o componentă vitală în pregătirea acestui demers.
EnglishThe process of the preparation of the strategy has led to a genuine partnership between all of them.
Procesul de pregătire a strategiei a condus la un parteneriat adevărat între acestea.
EnglishIncidentally, this is the debate that we had during the preparation of this decision.
În mod accidental, aceasta este dezbaterea pe care am purtat-o în timpul pregătirilor acestei decizii.
EnglishI voted in favour of the report on general guidelines for the preparation of the 2012 budget.
Am votat în favoarea raportului privind orientările generale pentru pregătirea bugetului 2012.
EnglishI am sure that the Commission and Parliament will work closely together during this preparation phase.
Sunt convins că Parlamentul şi Comisia vor colabora îndeaproape în etapa de pregătire.
EnglishLet me also congratulate our colleague, Mrs Neves for the preparation of this report.
Permiteţi-mi să o felicit, de asemenea, pe colega noastră, dna Neves, pentru elaborarea acestui raport.

Sinonime (în engleză) pentru "preparation":

preparation
prepared