EN

preparations {numai plural}

volume_up
preparations

Exemple de folosire pentru "preparations" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNow that you've made the necessary preparations, you're ready for a transfer.
Acum, după ce ați efectuat pregătirile necesare, sunteți pregătit pentru un transfer.
EnglishHowever, the appropriate preparations must naturally be made by these countries.
Cu toate acestea, statele respective trebuie să efectueze, desigur, pregătirile necesare.
EnglishHowever, the preparations for Copenhagen are certainly not a game of poker.
Totuşi, pregătirile pentru Copenhaga nu sunt, cu siguranţă, un joc de poker.
EnglishThe Hungarian Presidency has begun the preparations for the energy summit.
Președinția maghiară a început pregătirile pentru summitul privind energia.
EnglishMy third question is: the G20 is also part of the preparations for Copenhagen.
Cea de-a treia întrebare este: summitul G20 face parte şi din pregătirile pentru Copenhaga.
EnglishThere are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
Există, de asemenea, politicieni care fac pregătiri temeinice și pun în aplicare inițiative.
EnglishIt is therefore important that the necessary preparations are being continued with rigour.
Prin urmare, este important să se continue cu rigoare pregătirile necesare.
EnglishAs soon as the Treaty is in place, we will begin preparations for this.
De îndată ce tratatul va intra în vigoare, vom începe preparativele în această direcţie.
EnglishPreparations are being made in the present situation for the long term as well.
În situația prezentă se pun și bazele viitorului pe termen lung.
EnglishWe will have the chance to do some work on this during preparations for the EP elections.
Vom avea ocazia de a ne ocupa de acest aspect în timpul pregătirilor pentru alegerile PE.
EnglishNow the preparations for the Washington Summit are in full swing.
Acum pregătirile pentru summitul de la Washington sunt în plină desfăşurare.
EnglishMr Barroso, at what stage are the preparations for this institution?
Dle Barroso, în ce stadiu se află pregătirile pentru această instituţie?
EnglishThe European Council also assessed other treaty preparations.
Consiliul European a mai evaluat şi alte acţiuni pregătitoare privind tratatul.
EnglishNew elections will take place in May and the preparations are under way.
În mai, vor avea alegeri noi şi pregătirile sunt în curs.
EnglishWe have long been making preparations for the next financial period.
Ne-am pregătit îndelung pentru exerciţiul financiar următor.
EnglishMr President, I welcome the fact that we are beginning our preparations for the 2012 budget so early.
Domnule președinte, salut faptul că începem pregătirile pentru bugetul 2012 atât de devreme.
EnglishPreparations are under way at the moment for a major electoral fraud.
În aceste zile se pregăteşte o mare fraudă electorală.
EnglishThe Commission has already begun preparations for the next growth and employment strategy.
Comisia a început deja pregătirile pentru următoarea strategie de creştere şi de ocupare a forţei de muncă.
EnglishAnother important item on the European Council's agenda is the preparations for the G20 summit.
Un alt subiect important pe agenda Consiliului European îl reprezintă pregătirile pentru summitul G20.
EnglishI hope that the preparations get underway as soon as possible.
Sper că pregătirile vor fi demarate cât mai curând posibil.

Sinonime (în engleză) pentru "preparation":

preparation
prepared