Traducere engleză-română pentru "prerequisite"

EN

"prerequisite" română traducere

EN

prerequisite {substantiv}

volume_up
prerequisite (dar şi: premise)
Another prerequisite is that the Member States become increasingly aware of their responsibility.
Altă premisă este ca statele membre să devină tot mai conştiente de responsabilitatea pe care o au.
However, free movement is a prerequisite for people to be able to meet across national boundaries.
Totuşi, libera circulaţie este o premisă obligatorie pentru ca oamenii să se poată întâlni dincolo de graniţele naţionale.
A society that is civil, free and dynamic is a prerequisite for the consolidation of democracy in Iraq.
O societate civilă, liberă şi dinamică reprezintă o premisă necesară pentru consolidarea democraţiei în Irak.

Exemple de folosire pentru "prerequisite" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat involvement is the prerequisite for our cooperation in specific areas.
Această implicare reprezintă o condiţie a cooperării în domenii specifice.
EnglishEconomic security, therefore, is a prerequisite for ensuring the quality of care.
Prin urmare, securitatea economică este o condiţie pentru asigurarea calităţii îngrijirii.
EnglishA healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Un sistem bancar sănătos este o condiție prealabilă pentru o redresare economică durabilă.
EnglishWindows Volume Licenses require genuine operating systems as a prerequisite.
Licențele în volum Windows necesită sisteme de operare originale ca cerință preliminară.
EnglishThis evaluation is a prerequisite for any legislative initiative on the matter.
Această evaluare este o condiţie prealabilă pentru orice iniţiativă legislativă în domeniu.
EnglishThe second prerequisite is to unite behind you the main political parties in this Parliament.
A doua cerinţă este unificarea principalelor partide politice din acest Parlament.
EnglishData protection is not a luxury - it is a prerequisite of our freedom.
Protecţia datelor nu este un lux - este un element necesar pentru libertatea noastră.
EnglishThere is, however, a prerequisite to contribute to social security.
Cu toate acestea, există condiţia esenţială de a contribui la asigurările sociale.
EnglishHowever, the prerequisite for this is that all the conditions laid down are fully met.
Însă cerinţa prealabilă este ca toate condiţiile stabilite să fie îndeplinite în totalitate.
EnglishTransparency of political institutions' activities is a prerequisite for legitimacy.
Transparența instituțiilor politice constituie o condiție prealabilă a legitimității acestora.
EnglishIn order to achieve territorial cohesion, this is a prerequisite.
Pentru realizarea coeziunii teritoriale, aceasta este o condiţie prealabilă.
EnglishEnlargement must continue, with the prerequisite of meeting the Maastricht criteria.
Extinderea trebuie să continue cu condiția prealabilă a realizării criteriilor de la Maastricht.
EnglishSocial progress is a prerequisite for ending the economic crisis, not the other way around.
Progresul social este o condiţie preliminară pentru stoparea crizei economice, nu invers.
EnglishThis test is, however, a prerequisite for study at most Anglo-American universities.
Acest test este, totuși, o condiție pentru a studia la majoritatea universităților anglo-americane.
EnglishOn the contrary, they are a prerequisite for a sustainable and social economy and for growth.
Dimpotrivă, acestea sunt o precondiție pentru o economie durabilă și socială și pentru creștere.
EnglishThe prerequisite for all prosperity remains, as it always has been, healthy economic growth.
Precondiția pentru prosperitate rămâne, după cum a fost întotdeauna, o creștere economică sănătoasă.
English. - Transparency of political institutions is a prerequisite for legitimacy.
în scris. - Transparența instituțiilor politice constituie o condiție prealabilă a legitimității acestora.
EnglishA better knowledge base is a prerequisite for further discussion of this matter.
Un fundament mai solid de cunoaştere este condiţia prealabilă pentru o discuţie aprofundată a acestei chestiuni.
EnglishThis is a prerequisite for sustainable fisheries development.
Aceasta este o condiție indispensabilă pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului pescuitului.
EnglishAnother prerequisite is that the Member States become increasingly aware of their responsibility.
Altă premisă este ca statele membre să devină tot mai conştiente de responsabilitatea pe care o au.

Sinonime (în engleză) pentru "prerequisite":

prerequisite