Traducere engleză-română pentru "to prescribe"

EN

"to prescribe" română traducere

EN

to prescribe [prescribed|prescribed] {verb}

volume_up
1. general
Mr President, Turkey should not prescribe these political criteria on our behalf.
Domnule preşedinte, Turcia nu trebuie să prescrie aceste criterii politice în numele nostru.
They believe trade unions should prescribe your working conditions.
Ei consideră că sindicatele ar trebui să vă prescrie condițiile de muncă.
Doctors must regulate and prescribe medicines to patients, in order to avoid speculation and competition between drug manufacturers.
Medicii trebuie să reglementeze și să prescrie medicamente pacienților, pentru a evita speculațiile și concurența dintre producătorii de medicamente.
to prescribe
volume_up
a prescrie {vb.} (medicamente)
Mr President, Turkey should not prescribe these political criteria on our behalf.
Domnule preşedinte, Turcia nu trebuie să prescrie aceste criterii politice în numele nostru.
They believe trade unions should prescribe your working conditions.
Ei consideră că sindicatele ar trebui să vă prescrie condițiile de muncă.
Doctors must regulate and prescribe medicines to patients, in order to avoid speculation and competition between drug manufacturers.
Medicii trebuie să reglementeze și să prescrie medicamente pacienților, pentru a evita speculațiile și concurența dintre producătorii de medicamente.
to prescribe (dar şi: to bid, to direct, to enjoin, to order, to command)
volume_up
a ordona {vb.} (a porunci)
to prescribe (dar şi: to impose)
volume_up
a impune {vb.} (a prescrie)
to prescribe (dar şi: to enjoin)
volume_up
a dispune {vb.} (a prevedea, despre o lege)
2. Medicină
to prescribe
Mr President, Turkey should not prescribe these political criteria on our behalf.
Domnule preşedinte, Turcia nu trebuie să prescrie aceste criterii politice în numele nostru.
They believe trade unions should prescribe your working conditions.
Ei consideră că sindicatele ar trebui să vă prescrie condițiile de muncă.
Doctors must regulate and prescribe medicines to patients, in order to avoid speculation and competition between drug manufacturers.
Medicii trebuie să reglementeze și să prescrie medicamente pacienților, pentru a evita speculațiile și concurența dintre producătorii de medicamente.

Exemple de folosire pentru "to prescribe" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere has always been a tendency here to prescribe to Member States what they should do.
A existat aici dintotdeauna tendinţa de a adresa recomandări statelor membre.
EnglishMr President, Turkey should not prescribe these political criteria on our behalf.
Domnule preşedinte, Turcia nu trebuie să prescrie aceste criterii politice în numele nostru.
EnglishThey believe trade unions should prescribe your working conditions.
Ei consideră că sindicatele ar trebui să vă prescrie condițiile de muncă.
EnglishEach country must prescribe the form of governance that it needs.
Fiecare țară trebuie să stabilească forma de guvernanță de care are nevoie.
EnglishMr Taseer spoke out vehemently against the blasphemy laws, which prescribe the death sentence for blasphemers.
Dl Taseer s-a opus vehement legilor referitoare la blasfemie, care prevăd pedeapsa capitală pentru blasfematori.
EnglishI want to say that I involved everyone in this, and I am fully aware of what the treaties prescribe.
Doresc să menţionez că am implicat pe toată lumea în acest proces şi sunt complet la curent cu ceea ce este prevăzut în tratate.
EnglishWhile this may be the eventual decision of the Commission, Council and Parliament, I did not want to prescribe the outcome.
Deşi aceasta poate fi, în cele din urmă, decizia Comisiei, a Consiliului şi a Parlamentului, nu am dorit să recomand rezultatul.
EnglishDoctors must regulate and prescribe medicines to patients, in order to avoid speculation and competition between drug manufacturers.
Medicii trebuie să reglementeze și să prescrie medicamente pacienților, pentru a evita speculațiile și concurența dintre producătorii de medicamente.
EnglishTo be consistent, I abstained on the second part of Amendment 37, which would prescribe to the Commission the shape of its proposal on cloning.
Pentru a fi consecvent, m-am abţinut în ceea ce priveşte partea a doua a amendamentului 37, care ar recomanda Comisiei forma propunerii sale privind clonarea.
EnglishThe doctor-patient relationship will not be adversely affected by the directive and the authority of the service provider to prescribe medicinal products remains clear.
Relația doctor-pacient nu va fi afectată negativ de directivă, iar competența furnizorului de servicii pentru prescrierea de medicamente rămâne clară.
EnglishSubsidere means to support rather than to prescribe, but of course, as an Italian, he knows that better than I, as a German with A-level Latin.
Subsidiere înseamnă să susţii mai degrabă decât să prescrii, însă, desigur, ca italian, dumnealui ştie aceasta mai bine decât mine, un german a cărui latină este de nivel începător.
EnglishThey prescribe life imprisonment for desecration of the Qur'an and the death sentence for derogatory remarks about Islam and the Prophet Mohammed.
Aceste legi prevăd condamnarea la închisoare pentru profanarea Coranului și pedeapsa cu moartea pentru orice remarcă disprețuitoare adusă la adresa islamului și la adresa profetului Mahomed.
EnglishWe do not want to prescribe to any Member State how security charges should be financed; we only want to ensure that whoever pays ultimately knows what he has paid.
Nu dorim să impunem niciunui stat membru UE în ce mod să-şi finanţeze tarifele de securitate; dorim doar să ne asigurăm că orice persoană care plăteşte ştie pentru ce a plătit de fapt.

Sinonime (în engleză) pentru "prescribed":

prescribed