EN

presence {substantiv}

volume_up
presence (dar şi: attendance)
Their very presence at this debate is where solidarity begins.
Prezenţa acestora la dezbatere reprezintă punctul din care începe solidaritatea.
Without an international presence, this conflict will never be resolved.
Fără o prezenţă internaţională, acest conflict nu va putea fi niciodată soluţionat.
Now, the only remaining international presence is the EU monitoring mission.
Acum, singura prezenţă internaţională rămasă este misiunea de monitorizare a UE.

Exemple de folosire pentru "presence" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Domnul şi doamna... vă invită la nunta fiului/fiicei lor în data de ... la ... .
EnglishThe presence of the European team on the ground was also received positively.
De asemenea, prezența echipei europene în zonă a fost întâmpinată în mod pozitiv.
EnglishNow, the only remaining international presence is the EU monitoring mission.
Acum, singura prezenţă internaţională rămasă este misiunea de monitorizare a UE.
EnglishMake sure the device is configured to broadcast its presence on the network.
Asigurați-vă că dispozitivul este configurat să își difuzeze prezența în rețea.
EnglishIn Libya, will EU representatives voice their disapproval of Mugabe's presence?
În Libia, își vor afirma reprezentanții UE dezaprobarea față de prezența lui Magube?
EnglishThe resolution also calls for an even stronger presence of EULEX in Kosovo.
De asemenea, rezoluţia solicită o prezenţă şi mai puternică a EULEX în Kosovo.
EnglishThe European Union needs to make its presence felt.
Este timpul să încetăm vorbăria: Uniunea Europeană trebuie să-și facă simțită prezența.
EnglishThe Presidency is therefore going to have an active presence in the work of the Council.
Prin urmare, Preşedinţia va avea o prezenţă activă în activitatea Consiliului.
EnglishFirst of all, this means strengthening the presence of the EU in the region.
În primul rând, acest lucru înseamnă consolidarea prezenţei UE în regiune.
EnglishWithout an international presence, this conflict will never be resolved.
Fără o prezenţă internaţională, acest conflict nu va putea fi niciodată soluţionat.
EnglishI did so at the beginning, in the presence of Prime Minister Topolánek.
Am făcut şi eu acest lucru la început, în prezenţa prim-ministrului Topolánek.
EnglishI think that it lies in the joint presence of the small countries via a European system.
Cred că aceasta constă în prezența comună a țărilor mici printr-un sistem european.
English"…with presence and instant messaging, we were making decisions faster from the beginning."
„…cu prezența și mesageria instant, luăm decizii mai rapid, încă de la început.”
EnglishThe presence of tuberculosis in the world continues to be a cause for concern.
Prezența tuberculozei în lume continuă să fie un motiv de preocupare.
EnglishThe coming year will be especially important for the presence of the EU on the global stage.
Anul următor va fi deosebit de important pentru prezența UE pe scena mondială.
EnglishAll you need to report your presence is your identity card or passport.
Pentru a vă semnala prezenţa aveţi nevoie doar de cartea de identitate sau de paşaport.
EnglishUse the presence indicator to see when associates are online and available
Utilizați indicatorul de prezență pentru a vedea când asociații sunt online și disponibili
EnglishIf this enzyme is used, consumers must be able to identify its presence.
Dacă este utilizată această enzimă, consumatorii trebuie să poată identifica prezenţa sa.
EnglishTheir very presence at this debate is where solidarity begins.
Prezenţa acestora la dezbatere reprezintă punctul din care începe solidaritatea.
EnglishIceland's accession would also strengthen the EU's presence in the region.
Aderarea Islandei ar consolida, de asemenea, prezenţa UE în regiune.

Sinonime (în engleză) pentru "presence":

presence