Traducere engleză-română pentru "present times"

EN

"present times" română traducere

EN

present times {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "present times" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn the present difficult times, this constitutes invaluable support for entrepreneurs.
În actuala perioadă dificilă, acest lucru constituie un sprijin inestimabil pentru întreprinzători.
EnglishIn the present times of crisis, we are seeing how important regional funds are to recovery.
În actuala perioadă de criză, ne dăm seama de importanţa pentru recuperare a fondurilor regionale.
EnglishThis is crucial for both Ireland and Europe, especially in the present difficult economic times.
Acesta este esențial pentru Irlanda, cât și pentru Europa, mai ales în perioadele economice dificile din prezent.
EnglishOther costs such as rents, utility bills and local charges also hamper the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the present difficult times.
De asemenea, alte costuri precum chiriile, facturile și impozitele locale limitează competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii.
EnglishThat is why, in future, we will need to do more to ensure that the Ombudsman has the necessary resources and that his or her powers are relevant to the present times.
De aceea, pe viitor, va trebui să facem mai mult pentru a ne asigura că Ombudsmanul deţine resursele necesare şi că puterile sale sunt relevante pentru vremurile prezente.
EnglishThis provision, especially in the present times of economic crisis, does not conflict with the principle of a social market economy, a principle to which I subscribe unreservedly.
Această dispoziție, în special în timpul actualei crize economice, nu intră în conflict cu principiul unei economii sociale de piață, principiu pe care îl susțin fără rezerve.

Sinonime (în engleză) pentru "present times":

present times

Traduceri similare în dicționarul englez-român

times substantiv
Romanian
present substantiv
present adjectiv
at times adverb
Romanian
at all times adverb
Romanian