Traducere engleză-română pentru "to preside"

EN

"to preside" română traducere

volume_up
president {substantiv}
volume_up
presidency {substantiv}
EN

to preside [presided|presided] {verb}

volume_up
We also value the opportunity to preside over this entire community.
Apreciem, de asemenea, oportunitatea de a prezida această întreagă comunitate.
Eu însumi voi prezida această dezbatere.
You know my respect for the manner in which you preside here, but could you spare us the enumeration of the results in such detail.
Ştiţi că respect maniera dvs. de a prezida, însă puteţi renunţa la enumerarea atât de detaliată a rezultatelor.
to preside (dar şi: to be in the chair)
volume_up
a conduce {vb.} (ca președinte)

Exemple de folosire pentru "to preside" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe also value the opportunity to preside over this entire community.
Apreciem, de asemenea, oportunitatea de a prezida această întreagă comunitate.
EnglishThis is also the last time that I will preside over the one-minute speeches.
Aceasta este ultima dată când prezidez discursurile de un minut.
EnglishI will preside over this debate myself.
EnglishYou know my respect for the manner in which you preside here, but could you spare us the enumeration of the results in such detail.
Ştiţi că respect maniera dvs. de a prezida, însă puteţi renunţa la enumerarea atât de detaliată a rezultatelor.
EnglishAnd that it is not up to the Commission services, judges, parties and torturers all together to preside over this assessment.
Şi că nu depinde de serviciile Comisiei, de judecători, de părţi şi de torţionari la un loc să dicteze cu privire la aceste evaluări.
EnglishI have not the slightest doubt about this, and I thank you for your words about the Commission over which I preside.
Nu am nici cea mai mică îndoială cu privire la acest lucru, și vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră cu privire la Comisia pe care o prezidez.
EnglishThe mandate of the Commission over which I currently preside was that of the first Commission of the enlarged Europe, of the great Europe of 27.
Mandatul Comisiei pe care o prezidez în prezent a fost cel al primei comisii a Europei extinse, a Europei mari a celor 27.
EnglishI think these two further endorsements will, I hope, facilitate the Swedish Presidency to preside over the full ratification of the Lisbon Treaty.
Cred că aceste două sancţionări vor facilita, sper eu, sarcina Preşedinţiei suedeze de a prezida ratificarea completă a Tratatului de la Lisabona.
EnglishAll that paints a much more complex picture than simply deciding whether this person or that person should preside over the future of the IMF.
Toate aceste aspecte zugrăvesc un tablou mult mai complex, arătând că nu este vorba doar despre a decide dacă o persoană sau alta ar trebui să conducă viitorul FMI.
EnglishThe Commission over which I preside and over which I will preside if I have your backing will be independent in its uncompromising defence of the European general interest.
Comisia pe care o prezidez şi pe care o voi prezida dacă voi avea sprijinul dumneavoastră va fi independentă în apărarea intransigentă a intereselor europene generale.

Sinonime (în engleză) pentru "president":

president
presidency