Traducere engleză-română pentru "presidency"

EN

"presidency" română traducere

volume_up
presidency {substantiv}
volume_up
president {substantiv}
EN

presidency {substantiv}

volume_up
presidency (dar şi: chairmanship)

Exemple de folosire pentru "presidency" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOf course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.
Desigur, susţinem cu toate forţele Preşedinţia în eforturile sale în acest sens.
EnglishIt is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
Dorinţa grupului nostru este ca preşedinţia dvs. să se bazeze pe aceste valori.
EnglishThis priority on the Swedish Presidency's agenda has been successfully achieved.
Această prioritate de pe agenda preşedinţiei suedeze a fost îndeplinită cu succes.
EnglishTherefore I congratulate those involved in the work of the Hungarian Presidency.
Prin urmare, îi felicit pe cei implicați în activitatea Președinției maghiare.
EnglishI expect the Presidency and the Commission to take specific measures in this area.
Mă aştept ca Preşedinţia şi Comisia să adopte măsuri specifice în acest domeniu.
EnglishWe spoke about future cooperation and also about the coming Belgian Presidency.
S-a discutat despre viitoarea cooperare şi despre viitoarea preşedinţie belgiană.
EnglishThis changes nothing in terms of our own assessment of our Presidency, of course.
Desigur, aceasta nu schimbă cu nimic felul în care ne evaluăm propria preşedinţie.
EnglishDue to the situation in the region, the Presidency had limited room for manoeuvre.
Din cauza situaţiei din regiune, preşedinţia avea un spaţiu de manevră limitat.
EnglishAs a Hungarian, I will be very happy if the Hungarian Presidency is as successful.
Ca ungur, voi fi foarte fericit dacă Preşedinţia maghiară va avea acelaşi succes.
EnglishThe current rotating presidency gives priority to strengthening this partnership.
Preşedinţia actuală prin rotaţie oferă prioritate consolidării acestui parteneriat.
EnglishHowever, I am of course grateful to the Presidency for having given its support.
Cu toate acestea, sunt, bineînţeles, recunoscător preşedinţiei pentru susţinerea sa.
EnglishAs you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.
După cum probabil ştiţi, motto-ul preşedinţiei noastre este ,,Europa fără bariere”.
EnglishIncidentally, Minister, this was a strong demand made by the Spanish Presidency.
Aceasta a fost, de altfel, o solicitare fermă a preşedinţiei spaniole, dle ministru.
EnglishIt will be one of the focal points, one of the priorities of our Presidency.
Va fi unul dintre punctele focale, una dintre priorităţile Preşedinţiei noastre.
EnglishI welcome the Swedish Presidency's active role in getting the strategy going.
Salut rolul activ al Preşedinţiei suedeze în punerea în aplicare a strategiei.
EnglishI hope that this Presidency will serve as an example to the others that follow it.
Sper ca această preşedinţie să servească drept exemplu pentru cele care îi urmează.
EnglishSo at this moment I can share with you the opinion of the Hungarian Presidency.
Prin urmare, la acest moment, vă pot împărtăși opinia Președinției maghiare.
EnglishMr Leterme, I see a Presidency team with great passion, and that is to be welcomed.
Domnule Leterme, văd o echipă prezidenţială foarte pasionată şi salut acest lucru.
EnglishFirstly, I have already seen that the Belgian Presidency is impeccably prepared.
În primul rând, am constatat deja că Preşedinţia belgiană are o pregătire impecabilă.
EnglishHowever, the Czech Presidency was also connected with some definite progress.
Cu toate acestea, preşedinţia cehă a înregistrat şi o serie de progrese importante.

Sinonime (în engleză) pentru "presidency":

presidency
president