Traducere engleză-română pentru "President of the United States"

EN

"President of the United States" română traducere

EN

President of the United States

volume_up

Exemple de folosire pentru "President of the United States" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHe was elected six times before becoming Vice President of the United States in November 2008.
A fost ales de şase ori înainte de a deveni Vicepreşedintele Statelor Unite în noiembrie 2008.
EnglishVice President of the United States of America. - Mr President, thank you for that welcome.
Vicepreşedinte al Statelor Unite ale Americii. - Domnule Preşedinte, vă mulţumesc pentru primire.
EnglishNo one - neither the people of Europe, nor the President of the United States - knows who is in charge of Europe any more.
Nimeni nu ştie cine se ocupă acum de Europa, nici populaţia europeană, nici preşedintele Statelor Unite.
EnglishNow, Mr Obama is the new President of the United States and he values Europe - he says that we are important allies.
Domnul Obama este noul preşedinte al Statelor Unite şi stimează Europa, spunând chiar că suntem aliaţi importanţi.
EnglishFor example, proposals put forward by the Vice-President of the United States have made a very positive contribution.
De exemplu, propunerile înaintate de vicepreşedintele Statelor Unite au contribuit într-o manieră foarte pozitivă.
EnglishMy point is the following: in a few weeks, you will meet Mr Obama, the new President of the United States.
Ceea ce vreau să spun este următorul lucru: peste câteva săptămâni, vă veţi întâlni cu dl Obama, noul preşedinte al Statelor Unite.
EnglishPresident of the United States
EnglishPresident of the United States
EnglishThis is one of those areas where the EU should also encourage the new President of the United States to adopt a new line.
Acesta este unul din acele domenii, în care UE ar trebui de asemenea să-l încurajeze pe noul preşedinte al Statelor Unite să adopte o linie nouă.
EnglishIt is for this very reason that we want to work with the President of the United States, who decided to put an end to Guantánamo and to close the prison.
Din acest motiv, dorim să colaborăm cu preşedintele Statelor Unite, care a decis să închidă Guantánamo şi închisoarea.
EnglishMinister, we have noted in recent days that the President of the United States has been in discussions with certain leaders in the developing world.
Dnă ministru, am remarcat în ultimele zile faptul că preşedintele Statelor Unite a participat la discuţii cu anumiţi lideri din statele în curs de dezvoltare.
EnglishThe newly elected President of the United States has already issued a regulation banning the use of torture during hearings involving terrorist suspects.
Preşedintele nou ales al Statelor Unite a emis deja un regulament care interzice utilizarea torturii în timpul audierilor persoanelor suspectate de activităţi teroriste.
EnglishI hope that the new President of the United States, as he said in his pre-election speech in Berlin in July 2008, will set a high value on these relations.
Sper ca noul preşedinte al Statelor Unite, aşa cum a afirmat în discursul rostit la Berlin în iulie 2008, înainte de alegeri, să acorde o deosebită atenţie acestor relaţii.
EnglishMadam President, Madam Vice-President designate, my group has never supported the strategy of the previous President of the United States, Mr Bush, in relation to Afghanistan.
Doamnă preşedintă, doamnă vicepreşedintă desemnată, grupul meu nu a susţinut niciodată strategia fostului preşedinte al SUA, dl Bush, în legătură cu Afganistanul.

Sinonime (în engleză) pentru "President of the United States":

President of the United States