Traducere engleză-română pentru "pressure"

EN

"pressure" română traducere

volume_up
pressure {substantiv}
EN

pressure {substantiv}

volume_up
Moderate and polite pressure or maximum pressure?
Presiune moderată şi politicoasă sau presiune maximă?
It has resulted in an enormous pressure for rationalisation in the industrialised states.
A adus o presiune enormă pentru raţionalizare în statele industrializate.
Ladies and gentlemen, there is no legal basis for such pressure in the slightest.
Doamnelor și domnilor, nu există absolut nicio bază juridică pentru o astfel de presiune.
It does not fairly distribute the burden of the pressure on the external borders, for example, by strengthening Frontex; it puts an even greater burden on the Member State.
Nu se repartizează în mod echitabil sarcina reprezentată de presiunea exercitată la frontierele externe, de exemplu, prin consolidarea Frontex; sarcinile pentru statele membre sunt sporite.
pressure (dar şi: restraint)

Exemple de folosire pentru "pressure" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishInternational trade is limited but might exacerbate the pressure on the species.
Comerţul internaţional este limitat, dar poate exacerba presiunea asupra speciei.
EnglishWe are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
Nu suntem presaţi de timp pentru a veni de la o zi la altă cu noi reglementări.
EnglishThis message must be accompanied by a set of measures that ratchet up the pressure.
Acest mesaj trebuie însoțit de o serie de măsuri care să intensifice presiunea.
EnglishWhen working under pressure there will be no time to answer all these questions.
Când vom lucra sub presiune nu vom avea timp să răspundem la toate aceste întrebări.
EnglishThe pressure in this area is enormous and I am afraid that we will have to give in.
Presiunea în această privință este enormă și îmi este teamă că va trebui să cedăm.
EnglishThe party on which pressure needs to be exerted is Turkey as the occupying power.
Partea asupra căreia trebuie să se exercite presiune este Turcia ca putere ocupantă.
EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Dar presiunea însăşi constă în faptul că nu s-a trimis încă nicio invitaţie.
EnglishBecause Europe and the euro area are under constant pressure from the markets.
Fiindcă Europa și zona euro sunt supuse unei presiuni constante din partea piețelor.
EnglishIt must not be possible for energy to be used as an instrument of political pressure.
Energia nu trebuie să poată fi folosită drept instrument de presiune politică.
EnglishHowever, that also means of course that our currency will come under pressure.
În orice caz, aceasta înseamnă şi că moneda noastră va fi supusă presiunii.
EnglishIt would be naive to believe that Tehran would not be able to put pressure on Europe.
Ar fi naiv să credem că Teheranul nu va fi capabil să pună presiune asupra Europei.
EnglishInstead of increasing the pressure on the Council at this point, what do we do?
În loc să creştem presiunea asupra Consiliului în acest moment, ce facem?
EnglishThis report lays open the fiscal pressure that will be brought to bear on taxpayers.
Acest raport ilustrează clar presiunea fiscală la care vor fi supuși contribuabilii.
EnglishI would like us to be positive and place the pressure where it needs to be.
Mi-ar plăcea să fim pozitivi și să exercităm presiune acolo unde este nevoie.
EnglishThis is not, I insist, about caving in to pressure from any part of Europe.
Insist, acest lucru nu înseamnă a ceda în fața presiunii din nicio parte a Europei.
EnglishWe have an obligation to exert pressure to achieve a fair solution and peace.
Avem obligaţia de a face presiune pentru a se ajunge la o soluţie corectă şi la pace.
EnglishWhat is more, the freedom of the press in Turkey is under severe pressure.
În afară de aceasta, libertatea presei din Turcia se află sub o presiune deosebită.
EnglishLadies and gentlemen, there is no legal basis for such pressure in the slightest.
Doamnelor și domnilor, nu există absolut nicio bază juridică pentru o astfel de presiune.
EnglishWe have worked under time pressure, and the negotiations have often been difficult.
Am lucrat sub presiunea timpului și negocierile au fost adesea dificile.