Traducere engleză-română pentru "prestigious"

EN

"prestigious" română traducere

EN

prestigious {adjectiv}

volume_up
prestigious (dar şi: imposing, impressive)
Wherever I go, whatever I do, I have always felt the honour and responsibility of acting on behalf of this prestigious Chamber.
Oriunde aș merge, orice aș face, simt întotdeauna onoarea și responsabilitatea de a acționa în numele acestui prestigios Parlament.
I believe that my city has much to offer to European society, and victory in this prestigious contest would contribute to an even greater level of prosperity.
Consider că orașul meu are multe de oferit societății europene și că victoria în acest concurs prestigios va contribui la un nivel și mai ridicat de prosperitate.
prestigious (dar şi: acknowledged, appreciated)

Exemple de folosire pentru "prestigious" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYou must be familiar with this phrase which was used by your former prestigious leader.
Trebuie să cunoaşteţi această expresie care a fost folosită de fostul dumneavoastră conducător de mare valoare.
EnglishChanging the European Heritage Label into an EU initiative will help make it more credible, visible and prestigious.
Schimbarea Mărcii patrimoniului european într-o inițiativă UE o va face mai credibilă, mai vizibilă și mai prestigioasă.
EnglishBecause of the limited number of universities and lecturers, we are seeing units of prestigious American universities being set up.
Din cauza numărului limitat de universități și de profesori, asistăm la instituirea unor universități americane de renume.
EnglishWherever I go, whatever I do, I have always felt the honour and responsibility of acting on behalf of this prestigious Chamber.
Oriunde aș merge, orice aș face, simt întotdeauna onoarea și responsabilitatea de a acționa în numele acestui prestigios Parlament.
EnglishHundreds of publications have been closed, thousands of journalists made redundant and prestigious names in the media are struggling with bankruptcy.
Sute de publicaţii au fost închise, mii de jurnalişti au fost concediaţi, nume prestigioase ale mass-media se luptă cu falimentul.
EnglishHowever, the institutional commitment displayed by Italy, Spain, Greece and Morocco cannot be limited solely to achieving this prestigious recognition.
Cu toate acestea, angajamentul instituţional afişat de Italia, Grecia şi Maroc nu poate fi limitat doar la obţinerea acestei recunoaşteri prestigioase.
EnglishWhat is more, it is done unanimously by a prestigious court that has influenced the formation of the culture of human rights for almost sixty years.
Mai mult, acest lucru este făcut în mod unanim, de o curte prestigioasă, care a influenţat formarea culturii drepturilor omului timp de aproape şaizeci de ani.
EnglishI believe that my city has much to offer to European society, and victory in this prestigious contest would contribute to an even greater level of prosperity.
Consider că orașul meu are multe de oferit societății europene și că victoria în acest concurs prestigios va contribui la un nivel și mai ridicat de prosperitate.
EnglishWe believe that his nomination is a success for Italy, which he will be able to represent at a high level in one of the most prestigious European institutions.
Noi considerăm că numirea sa este un succes pentru Italia, pe care o va putea reprezenta la un nivel ridicat într-una din cele mai prestigioase instituții europene.
EnglishOne relevant example is cinematography, where European films, including a number of Romanian productions, have won prestigious prizes at high-profile festivals.
Un exemplu relevant este acela al cinematografiei, filmele europene - printre care o serie de producții românești - câștigând premii prestigioase la festivalurile de profil.
EnglishIt is a tragedy: 50 000 evacuees, thousands of houses destroyed, hundreds of public buildings devastated, including schools, and a prestigious cultural, architectural and artistic heritage in ruins.
Este o tragedie: 50 000 de persoane evacuate, mii de case distruse, sute de clădiri publice devastate, inclusiv şcoli şi moşteniri de prestigiu culturale, arhitecturale şi artistice în ruină.

Sinonime (în engleză) pentru "prestigious":

prestigious
prestigiousness
English