Traducere engleză-română pentru "presumption"

EN

"presumption" română traducere

EN

presumption {substantiv}

volume_up
presumption
volume_up
prezumție {f} (îndrăzneală)
However, in light of the accusations against him, the present report on FYROM does not enjoy a presumption of credibility.
Cu toate acestea, având în vedere acuzațiile aduse împotriva sa, prezentul raport privind FYROM nu beneficiază de o prezumție de credibilitate.
This is the best explanation I can give of the legal aspects, but I cannot make any sort of presumption about the culpability or not of the individual in question.
Aceasta este cea mai bună explicație pe care o pot da cu privire la aspectele juridice, însă nu pot face niciun fel de prezumție cu privire la vinovăția sau nevinovăția persoanei în cauză.
In my view, he enjoys a presumption of innocence; however, in light of the accusations against him, the present report on FYROM does not enjoy a presumption of credibility.
În opinia mea, acesta se bucură de prezumția de inocență; totuși, în lumina acuzațiilor care i-au fost aduse, raportul prezent privind FYROM nu se bucură de o prezumție de credibilitate.
presumption (dar şi: supposition)
volume_up
bănuială {f} (presupunere, supoziţie)

Exemple de folosire pentru "presumption" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFinally, it scorns the presumption of innocence and the right to defend oneself.
În sfârşit, ia în derâdere prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la autoapărare.
EnglishThe right to the presumption of innocence must apply in this case.
În acest caz, trebuie să se aplice dreptul la prezumţia de nevinovăţie.
EnglishShould it not be recommended to every Member State to use the presumption of consent system?
Nu ar trebui să i se recomande fiecărui stat membru utilizarea sistemului consimţământului prezumtiv?
EnglishWe cannot accept the Liberal Group's presumption to the right to monopolise the principle of non-discrimination.
Nu putem accepta prezumţia Grupului Liberal la dreptul de a monopoliza principiul nediscriminării.
EnglishIn my view, he enjoys a presumption of innocence.
În opinia mea, acesta se bucură de prezumția de nevinovăție.
EnglishThese are perfectly legitimate distinctions ignored by this text which, moreover, does away with the presumption of innocence.
Acestea sunt distincţii absolut legitime ignorate de acest text care, în plus, elimină prezumţia de nevinovăţie.
EnglishIs there no limit to our presumption?
EnglishOne is the issue of the 'presumption of consent' system and the 'presumption of the lack of consent' system.
Unul îl reprezintă problema sistemului "consimţământului prezumtiv” şi al doilea îl reprezintă sistemul "lipsei consimţământului prezumtiv”.
EnglishAs for the rest, this House is too attached to the presumption of innocence for me to comment on these matters further.
În rest, acest Parlament este prea atașat de prezumția de nevinovăție pentru ca eu să comentez mai mult cu privire la aceste chestiuni.
EnglishHowever, in light of the accusations against him, the present report on FYROM does not enjoy a presumption of credibility.
Cu toate acestea, având în vedere acuzațiile aduse împotriva sa, prezentul raport privind FYROM nu beneficiază de o prezumție de credibilitate.
EnglishThe result, as we can see today, would be suspicion of incompetence, presumption of illegitimacy and tension between political families.
Rezultatul, după cum putem vedea astăzi, este suspiciunea de incompetenţă, prezumţia de nelegitimitate şi tensiunile între familiile politice.
EnglishThe Charter of Fundamental Rights must not be interpreted in such a way that it results in the presumption of new competences for the European Union.
Carta Drepturilor Fundamentale nu trebuie interpretată astfel încât să conducă la presupunerea unor noi competențe ale Uniunii Europene.
EnglishI cannot comment - and I should not comment - precisely because I very much respect the presumption of innocence and everybody's individual rights.
Eu nu pot și nici nu trebuie să comentez, tocmai pentru că am foarte mult respect pentru prezumția de nevinovăție și pentru drepturile individuale ale tuturor.
EnglishProsecutors are publicly flouting the presumption of innocence, while ministers are exerting pressure on courts and pronouncing sentences from the TV.
Procurorii încalcă în mod public prezumţia de nevinovăţie, în vreme ce miniştrii exercită presiuni asupra tribunalelor şi pronunţă sentinţe de la televizor.
EnglishWe are training the police in other countries to introduce precisely this right to the presumption of innocence into their work and not to give premature orders to shoot.
Instruim poliţia din alte ţări să introducă tocmai acest drept la prezumţia de nevinovăţie în activitatea sa şi să nu dea ordine premature de a trage.
EnglishThey run counter to one of the cornerstones of the Dublin system, which is based on the presumption that Member States' asylum systems are comparable.
Acestea contrazic unul dintre principiile de bază ale sistemului de la Dublin, care se bazează pe prezumția potrivit căreia sistemele de azil ale statelor membre sunt comparabile.
EnglishI had the feeling that it was the presumption of guilt which was being applied instead of the presumption of innocence which is, of course, a basic rule of any fair trial.
Am avut senzația că era aplicată prezumția de vinovăție în locul prezumției de nevinovăție, care este, evident, o regulă fundamentală a oricărui proces echitabil.
EnglishWhat will the Commission do to express to the US authorities European concern about the presumption of innocence for the prisoners of Guantánamo?
Ce intenţionează Comisia să facă pentru a comunica autorităţilor SUA preocuparea resimţită la nivel european cu privire la prezumţia de nevinovăţie în favoarea deţinuţilor de la Guantanamo?
EnglishThey also run counter to one of the cornerstones of the Dublin II Regulation, which is based on the presumption that the Member States' asylum systems are comparable.
Totodată, ele contravin unuia dintre principiile de bază ale Regulamentului Dublin II, care se bazează pe prezumția că sistemele de azil din statele membre sunt comparabile.
EnglishFrom a legal point of view, the displaced people were denied the right to the presumption of innocence, a proper trial and appropriate compensation for expropriation.
Din punct de vedere legal, persoanelor strămutate li s-a negat dreptul la prezumţia de nevinovăţie, la un proces corect şi la despăgubirea corespunzătoare pentru expropriere.

Sinonime (în engleză) pentru "presumption":

presumption