Traducere engleză-română pentru "to pretend"

EN

"to pretend" română traducere

volume_up
pretender {substantiv}
EN

to pretend [pretended|pretended] {verb}

volume_up
The European Parliament cannot pretend to be immune from this.
Parlamentul European nu poate pretinde că este imun la acest lucru.
Nu putem pretinde că este vina auditorilor.
This is a problem for firms during a crisis, and we cannot pretend otherwise.
Aceasta este o problemă pentru firme in timpul unei crize și nu putem pretinde contrariul.
We cannot close our eyes and pretend that it is not a problem.
Nu putem închide ochii şi nu ne putem preface că aceasta nu este o problemă.
We cannot pretend that the European Constitution was not rejected by the French and the Dutch.
Nu ne putem preface că francezii şi olandezii nu au respins Constituţia Europeană.
The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual!
Preşedinţia belgiană îşi preia mandatul de şase luni şi toată lumea se preface că acest lucru este normal!
to pretend (dar şi: to playact, to play-off)
The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual!
Preşedinţia belgiană îşi preia mandatul de şase luni şi toată lumea se preface că acest lucru este normal!
Before a suspicious program runs, Microsoft Security Essentials pretends to run it to determine what it’s going to do.
Înainte să se execute un program suspect, Microsoft Security Essentials se preface că îl execută pentru a afla ce intenționează să facă.
to pretend (dar şi: to feign)
volume_up
a face {vb.} (a se preface)
On the one hand, we cannot pretend that Europe is the Island of the Blessed where we can do what we like without the global financial markets reacting to it.
Pe de-o parte, nu ne putem preface că Europa este Insula celor Binecuvântaţi, unde putem face orice ne place fără ca pieţele financiare să reacţioneze.
Now, Europe is making another mistake: it pretends to ignore an obvious danger, as a great flood of Somalis, Eritreans and others flee Libya's borders.
Acum, Europa face o altă greșeală: pretinde că ignoră un pericol evident, întrucât un mare flux de somalezi, eritreeni și alte naționalități părăsesc granițele Libiei.

Exemple de folosire pentru "to pretend" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey strangled her, threw her into the bath and tried to pretend it was suicide.
Au sugrumat-o, au pus-o în cadă şi au încercat să pretindă că este vorba de o sinucidere.
EnglishThis is a problem for firms during a crisis, and we cannot pretend otherwise.
Aceasta este o problemă pentru firme in timpul unei crize și nu putem pretinde contrariul.
EnglishWe cannot pretend that the European Constitution was not rejected by the French and the Dutch.
Nu ne putem preface că francezii şi olandezii nu au respins Constituţia Europeană.
EnglishHowever, let us not pretend that the case does not also have a broader political context.
Cu toate acestea, să nu ne prefacem că acest caz nu are şi o dimensiune politică mai amplă.
EnglishWe cannot close our eyes and pretend that it is not a problem.
Nu putem închide ochii şi nu ne putem preface că aceasta nu este o problemă.
EnglishHowever, we should not pretend to agree on everything.
Cu toate acestea, nu ar trebui să pretindem că suntem de acord în toate privinţele.
EnglishHowever, the EU enlargement process has, for too long, been dogged by pretend candidates.
Cu toate acestea, procesul de aderare la UE este afectat, de prea multă vreme, de aşa-zişi candidaţi.
EnglishThe European Parliament cannot pretend to be immune from this.
Parlamentul European nu poate pretinde că este imun la acest lucru.
EnglishThe leaders of European states pretend that nothing is going on.
Liderii statelor europene pretind că nu se întâmplă nimic.
EnglishHowever, under the influence of realpolitik, European politicians still pretend not to notice it.
Cu toate acestea, sub influenţa realpolitik, politicienii europeni încă se mai prefac că nu o observă.
EnglishIf that is the case, let us not pretend it is to do with an improvement in human rights.
Dacă aşa este, haideţi să nu ne prefacem că este vorba despre o ameliorare în ceea ce priveşte drepturile omului.
EnglishWe cannot, in terms of EU-Russia relations, simply pretend that this did not happen.
În ceea ce priveşte relaţiile dintre UE şi Rusia, nu putem să pretindem pur şi simplu că acest lucru nu s-a întâmplat.
EnglishThey pretend they have changed but they clearly have not.
Ei pretind că s-au schimbat, dar este clar că nu au făcut-o.
EnglishWe must not even pretend that turning a blind eye to illegal migration is an act of generosity.
Nu trebuie nici măcar să pretindem că, făcându-ne că nu observăm migrația ilegală, săvârșim un act de generozitate.
EnglishThis work accounts for up to one third of GDP in European countries, and yet we always pretend it does not exist.
Această muncă reprezintă până la o treime din PIB în țările europene, și totuși ne prefacem mereu că nu există.
EnglishShall we pretend not to know that civil rights are completely unprotected in that Euro-Afro-Asiatic region?
Să ne prefacem că nu cunoaştem faptul că drepturile civile sunt complet neprotejate în acea regiune euro-afro-asiatică?
EnglishChris Patten said the danger in the Balkans is that they pretend to reform and the EU pretends to believe them.
Chris Patten a spus că pericolul în Balcani este ca aceştia să pretindă că reformează, iar UE să pretindă că îi crede.
EnglishWe in the European Union must not dismiss apparently unpleasant issues or try to pretend that they do not exist.
Noi, Uniunea Europeană, nu trebuie să neglijăm probleme aparent neplăcute sau să încercăm să ne prefacem că nu există.
EnglishWe cannot pretend it is the auditors' fault.
EnglishThe situation is difficult; we have said it honestly from the beginning and we do not pretend the situation is a rosy one.
Situația este dificilă; am spus acest lucru cinstit de la început și nu pretindem că situația este una favorabilă.

Sinonime (în engleză) pentru "pretender":

pretender