EN

pretty {adverb}

volume_up
pretty (dar şi: rather)

Exemple de folosire pentru "pretty" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSo it's really no surprise that I'm pretty happy with Windows 7 and Office 2010.
Prin urmare, nu este surprinzător că sunt destul de mulțumită de Windows 7 și Office 2010.
EnglishStylish and eye-grabbing, Arc™ Touch Mouse is more than a pretty device.
Elegant şi remarcabil, Arc™ Touch Mouse este mai mult decât un dispozitiv atrăgător.
EnglishEnter the pretty pastel world of Choobies in this free Windows theme by Tsai, Ya-Wen.
Intrați în lumea pastelată Choobies din această temă gratuită Windows creată de Tsai, Ya-Wen.
EnglishWe do not deplore its substance; rather, we find it pretty feeble.
Nu deplângem conținutul său; mai degrabă, considerăm că este destul de slab.
EnglishA: The ergonomics program I graduated from is pretty well respected.
R: Programul de ergonomie pe care l-am absolvit este destul de respectat.
EnglishWe are in pretty good company on this, if that is any consolation.
Suntem într-o companie destul de bună în această criză, dacă aceasta este o consolare.
EnglishEurope is actually in a pretty good position when it comes to research policy.
Europa se află într-o postură destul de favorabilă atunci când vorbim despre politica de cercetare.
EnglishMadam President, a billion here, a billion there, and pretty soon we are talking real money.
Dnă președintă, un miliard aici, un miliard acolo, și în curând vorbim de sume mari de bani.
EnglishWe share these sentiments; I think they are shared by pretty much everyone.
Împărtășim aceste sentimente, și cred că nu suntem singurii.
EnglishOn the question of targets, the answer is pretty simple.
Referitor la întrebarea privind obiectivele, răspunsul este destul de simplu.
EnglishWe heard from customers that what they wanted most was pretty simple: a fast, reliable PC.
Am auzit de la clienți că ceea ce doresc cel mai mult este destul de simplu: un PC rapid și fiabil.
EnglishThat is pretty easy: democracy, democracy and democracy.
Acest lucru este destul de simplu: democraţia, democraţia şi democraţia.
EnglishAgain, that is pretty important in the current situation.
Subliniez, este o problemă destul de importantă în situaţia de faţă.
EnglishIt is pretty shameful, in my view, that my own country regards these conditions as too onerous.
Este ruşinos, după părerea mea, că propria mea ţară consideră aceste condiţii ca fiind prea oneroase.
EnglishMrs Bowles made a pretty strong contribution in this regard.
Doamna Bowles a adus o contribuţie solidă în această privinţă.
EnglishMr President, the EU Heads of Mission report on East Jerusalem makes pretty devastating reading.
Dle preşedinte, raportul şefilor de misiune UE în Ierusalimul de Est este o lectură destul de devastatoare.
EnglishLike a lot of writers, I'm pretty good at procrastination.
Ca mulți alți scriitori, și eu pierd destul de mult timp.
English"Pretty is as pretty does,” my grandmother used to say.
„Frumos este cine se poartă frumos”, spunea mereu bunica.
EnglishIt seems pretty clear who is attacking freedom of opinion.
Este destul de clar cine atacă libertatea de opinie.
EnglishNagoya/Cancún are pretty much connected stories.
Nagoya/Cancún sunt situaţii destul de legate una de cealaltă.

Sinonime (în engleză) pentru "pretty":

pretty
prettiness
English