Traducere engleză-română pentru "pretty much"

EN

"pretty much" română traducere

EN

pretty much {adverb}

volume_up
pretty much

Exemple de folosire pentru "pretty much" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe share these sentiments; I think they are shared by pretty much everyone.
Împărtășim aceste sentimente, și cred că nu suntem singurii.
EnglishNagoya/Cancún are pretty much connected stories.
Nagoya/Cancún sunt situaţii destul de legate una de cealaltă.
EnglishIt is pretty much true, but we are not where we will be.
Este adevărat, însă nu ne aflăm unde trebuie.
EnglishPerhaps it is because of cultural differences, as Shiite theology and European humanism, PostEnlightenment thinking, are pretty much at odds with one another.
Poate din cauza diferenţelor culturale, deoarece teologia şiită şi umanismul european, gândirea post-iluministă, se exclud reciproc.
EnglishWell then, we just need North Korea to join the club and we will have pretty much all the rogue states happily sitting alongside each other.
Păi atunci nu ar mai fi nevoie decât să invităm şi Coreea de Nord în acest club şi cam toate ţările cu reputaţii proaste vor fi adunate în acelaşi loc.
EnglishWith both Skype to Skype video calls and chat, you can stay in touch with anyone, on almost any device, pretty much anywhere in the world, for free.
Cu apelurile video și chatul de la Skype către Skype puteți ține legătura cu oricine, pe aproape orice dispozitiv, aproximativ oriunde în lume, gratuit.
EnglishRight now, we are in the process of making a mess of a whole generation and so far, Mr Barroso, you have done pretty much nothing to solve this problem.
În momentul de faţă, suntem pe cale de a distruge o generaţie întreagă şi, până în prezent, dle Barroso, nu aţi făcut nimic pentru a soluţiona această problemă.
EnglishThe problem is, however, that you used pretty much the same rhetoric when you came here five years ago to look for the Commission Presidency then.
Cu toate acestea, problema este că aţi utilizat cam aceeaşi retorică atunci când aţi venit aici acum cinci ani pentru a candida la preşedinţia Comisiei la acel moment.
EnglishMy impression from this trip was that management of today's waste had been pretty much resolved at the time of our visit, in part, using military intervention.
Impresia mea din această călătorie a fost că gestionarea deşeurilor de astăzi a fost în mare măsură rezolvată la momentul vizitei noastre, în parte, prin intervenţia armatei.
EnglishThere are attacks on the ancient Coptic community, there are innumerable cases of daily harassment, forced marriages, and it is pretty much impossible to build a church.
Au loc atacuri asupra comunității copte antice, există cazuri nenumărate de hărțuire zilnică, căsnicii forțate și este aproape imposibil să se construiască o biserică.
EnglishPretty much all the experts are currently in agreement in saying that there will be at least a 2% reduction in growth, which represents up to 50 million more poor people.
Majoritatea experţilor sunt în prezent de acord când spun că va exista o scădere de cel puţin 2% a creşterii, ceea ce reprezintă cu până la 50 de milioane mai mulţi oameni săraci.
EnglishIf this were enacted - which I hope it will not be - it would pretty much kill off the search engine business in Europe, and it would kill off legitimate advertising and legitimate competition.
Dacă s-ar adopta, și sper că nu se va întâmpla, ar răpune activitatea motoarelor de căutare în Europa și ar răpune publicitate legitimă și concurența legitimă.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

much adjectiv
much adverb
Romanian
pretty adjectiv
pretty adverb
how much adverb
to have had a cup too much verb
I love you very much
very much adjectiv