Traducere engleză-română pentru "prevalent"

EN

"prevalent" română traducere

volume_up
prevalence {substantiv}
EN

prevalent {adjectiv}

volume_up
prevalent (dar şi: predominant, prevailing)
prevalent (dar şi: wide-spread, in general use)
volume_up
răspândit {adj. m.} (cunoscut)
Once again the anti-Americanism so prevalent in the EU put its citizens' safety in jeopardy.
Încă o dată, antiamericanismul atât de răspândit în UE a pus siguranţa cetăţenilor acesteia în pericol.

Exemple de folosire pentru "prevalent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCorruption and crime are prevalent in all European Union Member States.
Corupția și crima sunt răspândite în toate statele membre ale Uniunii Europene.
EnglishThe status quo approach was the prevalent choice for almost 40 years.
Abordarea status quo a fost alegerea prevalentă timp de aproape 40 de ani.
EnglishThe fear of knowing one has the disease and of having to live with a stigma is still very prevalent.
Încă predomină teama de a şti că s-a contractat boala şi de a trăi cu acest stigmat.
EnglishWe should prevent the continuation of the damaging bonus culture prevalent before the crisis.
Trebuie să împiedicăm perpetuarea dăunătoarei culturi a bonusurilor care exista înaintea crizei.
EnglishPsychologists say that aggression is much more prevalent during the crisis than at other times.
Psihologii spun că agresiunea este mult mai răspândită în vremuri de criză decât în alte vremuri.
EnglishThis is a problem that could become prevalent across the EU.
Această problemă ar putea deveni predominantă pe tot cuprinsul UE.
EnglishOnce again the anti-Americanism so prevalent in the EU put its citizens' safety in jeopardy.
Încă o dată, antiamericanismul atât de răspândit în UE a pus siguranţa cetăţenilor acesteia în pericol.
EnglishIt is important but, as Mrs Figueiredo pointed out, poverty is far too prevalent in Europe too.
Este important, dar, așa cum a subliniat doamna Figueiredo, sărăcia este mult prea prevalentă și în Europa.
EnglishIt is up to the Government of Malta to reduce the hardships especially prevalent on the island of Gozo.
Reducerea greutăţilor, în special a celor care predomină pe insula Gozo, depinde de guvernul Maltei.
EnglishThese are values that I prize, and I believe that they should also be more prevalent throughout the EU.
Acestea sunt valori pe care le preţuiesc şi consider că ar trebui să aibă o importanţă mai mare şi în cadrul UE.
EnglishThis kind of violence is prevalent on a wide scale.
Acest tip de violenţă există la scară largă.
EnglishHowever, corruption remains prevalent and I call for further intensive efforts to eradicate it.
Cu toate acestea, corupția rămâne predominantă și adresez un apel pentru intensificarea în continuare a eforturilor de a o eradica.
EnglishGiven the prevalent political situation in the region, it is crucial for the EU to play a more active political role.
Dată fiind situaţia politică predominantă din regiune, este esenţial ca UE să joace un rol politic mai activ.
EnglishAs Europe's population becomes older, Alzheimer's disease is set to become more prevalent across the EU.
Întrucât populaţia Europei este în curs de îmbătrânire, maladia Alzheimer va deveni tot mai răspândită pe întreg teritoriul UE.
EnglishUnfortunately, this attitude would seem to me to be less prevalent among the decision makers in the Member States.
Din păcate, mi se pare că această atitudine este mai puțin prevalentă în rândul factorilor de decizie din statele membre.
EnglishHowever, this survey also reveals the problem of half-truths that are still prevalent among the population.
Totuşi, acest sondaj scoate, de asemenea, la iveală problema ideilor pe jumătate adevărate încă prezente în rândurile populaţiei.
EnglishThe EU must protect the people and businesses of the Union from this fraud scheme which is far too prevalent.
UE trebuie să protejeze persoanele și întreprinderile din Uniune de această practică frauduloasă, care este mult prea răspândită.
EnglishAt long last, corruption will be tackled, as well as organised crime, which is still far too prevalent in Kosovo.
Pe termen lung, vor fi eradicate corupţia, precum şi crima organizată, care sunt în continuare deosebit de răspândite în Kosovo.
EnglishFurthermore, the ACTA will help protect consumers against counterfeit products, which are becoming increasingly prevalent on European markets.
De asemenea, ACTA va contribui la protejarea consumatorilor de produsele falsificate, din ce în ce mai prezente pe piețele europene.
EnglishNuclear dumping sites in the immediate vicinity of nuclear power stations and/or in areas where earthquakes are prevalent are particularly risky.
Siturile de depozitare nucleară din imediata vecinătate a centralelor nucleare și/ sau din zonele unde sunt predominante cutremurele sunt deosebit de riscante.

Sinonime (în engleză) pentru "prevalent":

prevalent
prevalence