Traducere engleză-română pentru "to prevent"

EN

"to prevent" română traducere

volume_up
preventing {substantiv}
volume_up
prevention {substantiv}
EN

to prevent [prevented|prevented] {verb}

volume_up
There are regulations, standards and norms in place to prevent accidents.
Pentru a preveni accidentele există regulamente, standarde şi norme.
We must take effective measures to prevent the euro from being destabilised.
Trebuie să adoptăm măsuri eficiente pentru a preveni destabilizarea monedei euro.
This would prevent a technological lock-in being applied by market players.
Astfel, s-ar preveni un blocaj tehnologic exercitat asupra actorilor de pe piaţă.
In order to prevent this, it is necessary to follow medical instructions.
Pentru a împiedica rezistența, trebuie urmate instrucțiunile medicale.
These are all inconsistencies that prevent me from voting for this text.
Toate acestea sunt inconsecvențe care mă împiedică să votez pentru acest text.
We will never be able to prevent the production of fake medicines.
Nu vom putea împiedica niciodată producerea de medicamente contrafăcute.
to prevent (dar şi: to hinder, to impede)
volume_up
a opri {vb.} (a împiedica)
It is quite some decision to prevent people from accessing their webmail for a week.
Decizia de a opri accesarea facilității webmail timp de o săptămână a fost cu siguranță una îndrăzneață.
In order to prevent the obliteration and desertification of our agriculture, we must develop further instruments that will stop the rural exodus.
Pentru a preveni distrugerea şi deşertificarea agriculturii noastre, trebuie să dezvoltăm în continuare instrumente care vor opri exodul rural.
We cannot allow a veto by one of the Permanent Members to block us from preventing Gaddafi from murdering his own people.
Nu putem permite ca un drept de veto al unuia dintre membrii permanenți să ne blocheze din demersul nostru de a-l opri pe Gaddafi să-și asasineze propriul popor.
to prevent (dar şi: to avert)
Let us work together to prevent this from happening to human rights.
Haideți să lucrăm împreună pentru a preîntâmpina ca acest lucru să se întâmple și în privința drepturilor omului.
Ultimately, it will be intelligent supervisory vigilance that will prevent future new abuses rather than regulation for the old and gone.
În sfârşit, vigilenţa unei supravegheri inteligente va fi cea care va preîntâmpina viitoare abuzuri, mai de grabă decât reglementările pentru ce a fost şi s-a dus.
For this reason, I appeal to the Council and the Presidency to take appropriate steps to prevent Member States from enacting discriminatory legislation.
De aceea, invit Consiliul şi Preşedinţia să adopte măsurile corespunzătoare pentru a preîntâmpina adoptarea unei legislaţii discriminatorii de către statele membre.

Exemple de folosire pentru "to prevent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAccidents and acts of God do happen, and we cannot guarantee to prevent them.
Accidentele şi cazurile fortuite se întâmplă şi nu putem garanta prevenirea lor.
EnglishIt has allowed Member States' authorities to prevent terrorist attacks in Europe.
El a permis autorităţilor din statele membre să prevină atacuri teroriste în Europa.
EnglishThe death penalty has not been proven to prevent or reduce crime significantly.
Nu s-a dovedit că pedeapsa cu moartea previne sau reduce infracţiunile semnificativ.
EnglishWe must not prevent the poor countries of today from taking that opportunity.
Nu trebuie să împiedicăm țările sărace de astăzi să aibă această posibilitate.
EnglishWe must take effective measures to prevent the euro from being destabilised.
Trebuie să adoptăm măsuri eficiente pentru a preveni destabilizarea monedei euro.
EnglishThis would prevent a technological lock-in being applied by market players.
Astfel, s-ar preveni un blocaj tehnologic exercitat asupra actorilor de pe piaţă.
EnglishWhat did the international community do to prevent this form of terrorism?
Ce a făcut comunitatea internaţională pentru a preveni această formă de terorism?
EnglishThat is an absolute must in order to prevent any new derailments of the markets.
Este neapărat necesar, pentru a preveni orice noi deraieri ale pieţelor.
EnglishMoreover, from 2011, electronic tagging will prevent confusion and deception.
Mai mult, din 2011, marcarea electronică va preveni confuzia şi decepţiile.
EnglishLet us not therefore prevent them from living in their world of past values!
Prin urmare, să nu-i împiedicăm să trăiască în lumea valorilor lor trecute!
EnglishUser Account Control (UAC) can help prevent unauthorized changes to your computer.
Control cont utilizator (CCU) ajută la evitarea modificărilor neautorizate în computer.
EnglishYou can prevent children from running apps that you don't want them to use.
Puteți să împiedicați copiii să execute aplicații pe care nu doriți să le folosească.
EnglishWe therefore need to adopt urgent measures to prevent this from happening.
Deci trebuie să luăm măsuri urgente pentru ca acest lucru să nu se întâmple.
EnglishThese are all inconsistencies that prevent me from voting for this text.
Toate acestea sunt inconsecvențe care mă împiedică să votez pentru acest text.
EnglishWe also need to know how to prevent the values we defend from being hijacked.
Totodată trebuie să fim în măsură să împiedicăm deturnarea valorilor pe care le apărăm.
EnglishTo prevent this from happening, add the sender to the Safe Senders list.
Pentru a preveni aceasta, adăugați expeditorul la Lista de expeditori siguri.
EnglishThe substance is to be used to prevent damage to grapes and vegetables.
Substanţa va fi folosită pentru combaterea dăunătorilor la struguri şi legume.
EnglishHigh safety standards prevent the cyanide from having any impact on the environment.
Standarde ridicate de siguranţă împiedică cianura să aibă vreun impact asupra mediului.
EnglishMicrosoft periodically issues updates which can help prevent online attacks.
Microsoft lansează periodic actualizări care contribuie la prevenirea atacurilor online.
EnglishDid the few errors or irregularities identified prevent projects from being completed?
Au împiedicat cele câteva erori sau iregularităţi identificate realizarea proiectelor?