Traducere engleză-română pentru "preventative"


Rezultatele pentru "preventing". "preventative" nu este momentan în dicționarul nostru.
EN

"preventative" română traducere

volume_up
preventing {substantiv}
volume_up
prevention {substantiv}
EN

preventing {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "preventative" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishPrior to its creation, many of us wanted the Court to have a preventative role.
Înainte de crearea sa, mulţi dintre noi doream ca această Curte să aibă un rol preventiv.
EnglishThe existence of an effective court can, of itself, have a preventative effect.
Existenţa unei curţi eficace poate avea ea însăşi un efect preventiv.
EnglishAmongst other uses, they are fed to animals on a preventative basis.
Printre alte utilizări, acestea sunt incluse în hrana animalelor în scop preventiv.
EnglishIt is my belief that these funds must also be used in a preventative manner.
Cred că aceste fonduri trebuie folosite şi într-un mod preventiv.
EnglishIts tasks included both risk analyses and preventative measures.
Printre sarcinile lor se numără atât analiza riscurilor, cât și măsurile preventive.
EnglishIt is going to take a long time to implement all these new repressive and preventative laws.
O să dureze multă vreme până ce se vor pune în aplicare aceste noi legi represive şi preventive.
EnglishBy doing so, it underlined once again the importance of a preventative approach to these phenomena.
Astfel, a subliniat, încă o dată, importanţa unei abordări preventive a acestor fenomene.
EnglishWe also need to consult them about preventative measures.
De asemenea, trebuie să îi consultăm cu privire la măsurile de prevenire.
EnglishProphylactic and preventative measures are needed in this area.
În acest domeniu este nevoie de măsuri profilactice şi preventive.
EnglishWe must, therefore, also be more preventative in economic terms.
Prin urmare, trebuie să fim mai preventivi în termeni economici.
EnglishMember States must reinforce preventative measures and focus on the most vulnerable families.
Statele membre trebuie să consolideze măsurile de prevenire şi să se concentreze asupra familiilor cele mai vulnerabile.
EnglishThe investigative and preventative function of the EIB must play a more prominent role than it has done in the past.
Funcţia de investigare şi prevenire a BEI trebuie să deţină un rol mai semnificativ decât în trecut.
EnglishYou will need to act in a timely and preventative manner.
EnglishPreventative action also needs to be taken as a matter of urgency so that similar situations do not happen again.
De asemenea, trebuie întreprinse urgent acțiuni preventive pentru ca situații similare să nu se mai întâmple.
Englishadaptation to the US and NATO concept of preventative wars and an increase in its intervention at the world level.
adaptarea la conceptul SUA şi NATO de războaie preventive şi o creştere a intervenţiei sale la nivel mondial.
EnglishAnyone who wants to avoid military intervention in crises must take preventative political measures in good time.
Oricine doreşte să evite intervenţia militară în caz de criză trebuie să ia măsuri politice preventive în timp util.
EnglishWe must be very preventative not just in budgetary terms, but also with regard to the economic policy implemented.
Trebuie să fim foarte preventivi nu doar în termeni bugetari, ci şi cu privire la politica economică pusă în aplicare.
EnglishPreventative work is being done chiefly in schools, because that social group is the most vulnerable to drug dependence.
Activitatea de prevenire se face mai ales în școli, pentru că acest grup social este cel mai vulnerabil la dependență.
EnglishNevertheless, we can never be too careful, as the saying goes, and we are right to consider a more preventative policy.
Totuşi, nu putem fi niciodată prea precauţi, după cum zice proverbul, şi e bine că ne gândim la o politică mai preventivă.
EnglishThe intention and the aim, however, must be to bring about long-term changes and to put preventative measures in place.
Intenția și obiectivul, totuși, trebuie să fie de a aduce schimbări pe termen lung și de a pune în aplicare măsurile de prevenire.