Traducere engleză-română pentru "preventing"

EN

"preventing" română traducere

volume_up
preventing {substantiv}
volume_up
prevention {substantiv}
EN

preventing {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "preventing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMrs Ferreira's report is concerned with preventing severe macroeconomic imbalances.
Raportul dnei Ferreira vizează prevenirea dezechilibrelor macroeconomice grave.
EnglishThis partnership would contribute to preventing another crisis like the present one.
Acest parteneriat va contribui la prevenirea altor crize similare celei din prezent.
EnglishIt is possible that another program might be preventing Windows Update from working.
Este posibil ca un alt program să împiedice Windows Update să funcționeze.
EnglishHowever, Mrs Weber's report is not aimed at preventing these ne bis in idem cases.
Cu toate acestea, raportul dnei Weber nu vizează prevenirea acestor cazuri ne bis in idem.
EnglishAbove all, we must highlight the importance of preventing the disease.
Mai presus de toate, trebuie să subliniem importanța prevenirii acestei bolii.
EnglishThere are lots of modern technologies capable of preventing congestion.
Există numeroase tehnologii capabile să prevină congestionarea traficului.
EnglishOf course, I do not think that the CAP is preventing farmers from working, on the contrary.
Desigur, nu cred că PAC îi împiedică pe agricultori să lucreze, dimpotrivă.
EnglishThe impact of the death penalty in preventing crime is not even proven.
Impactul pedepsei cu moartea în prevenirea delictelor nu a fost dovedit.
EnglishThis must also include us preventing Gaddafi from bombing his own people.
Acest lucru trebuie să includă și împiedicarea lui Gaddafi de a-și bombarda propriul popor.
EnglishBy preventing gas from reaching the EU, Ukraine involved us in its problem.
Ucraina ne-a implicat în această problemă, împiedicând alimentarea cu gaze a Uniunii Europene.
EnglishEthnically motivated databases for the purpose of preventing crimes are unlawful.
Bazele de date motivate din punct de vedere etnic cu scopul de a preveni infracțiunile sunt ilegale.
EnglishThe Heads of State or Government are preventing us from making progress in the right direction.
Șefii de state și de guverne nu ne permit să înregistrăm progrese în direcția corectă.
EnglishThis includes the question of avoiding animal testing or preventing the use of cloned foods.
Acestea includ evitarea testelor efectuate pe animale şi a utilizării alimentelor clonate.
EnglishThis only distorts the market while not preventing price instability.
Aceste măsuri nu fac decât să distorsioneze piaţa fără a preveni instabilitatea preţurilor.
EnglishThe report on migration has a solution for preventing migration flows.
Raportul referitor la migrație oferă o soluție pentru preîntâmpinarea fluxurilor migratorii.
EnglishPreventing a problem is better than going the long way of legal redress.
Prevenirea unei probleme este mai bună decât parcurgerea lungului drum al acţiunii în instanţă.
EnglishThis is a clarification aimed at preventing any misunderstanding.
Aceasta este o explicaţie care urmăreşte evitarea oricărei neînţelegeri.
EnglishThe EU also has a role in preventing cross-border tax evasion.
De asemenea, UE joacă un rol important în prevenirea evaziunii fiscale transfrontaliere.
EnglishWomen should participate in the entire process of preventing and resolving conflicts.
Femeile ar trebui să participe în cadrul întregului proces de prevenire și soluționare a conflictelor.
EnglishPreventing trafficking in human beings is one of the challenges that the EU must overcome.
Împiedicarea traficului de persoane este una din provocările pe care UE trebuie să le depășească.