Traducere engleză-română pentru "previous"

EN

"previous" română traducere

RO
RO
EN

previous {adjectiv}

volume_up
previous (dar şi: former, precedent, preceding)
Repeat the previous step for each bullet you want to create.
Repetați pasul precedent pentru fiecare marcator pe care doriți să îl creați.
There was already a similar provision in the previous regulation concerning aid to the sector.
A existat deja o dispoziție similară în regulamentul precedent privind ajutorul pentru acest sector.
During my previous speech I referred to journalists.
În discursul meu precedent, m-am referit la jurnaliști.
previous
There was criticism last week in the Development Council that there were no previous discussions on this with the Member States.
Săptămâna trecută, în Comisia pentru dezvoltare s-a criticat faptul că nu au existat, în prealabil, discuţii cu statele membre pe această temă.
The previous extradition system was cumbersome and no longer fit for purpose in the modern world of open borders and serious and organised cross-border crimes.
Sistemul de extrădare prealabil era anevoios şi nu mai era adecvat într-o lume modernă a graniţelor deschise şi a infracţionalităţii transfrontaliere serioase şi organizate.

Exemple de folosire pentru "previous" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English. - Mr President, I guess the previous speaker was simply confusing facts.
autoare. - Dle președinte, presupun că antevorbitoarea doar confunda lucrurile.
EnglishSubmit the certificate request file that you generated in the previous section.
Trimiteți solicitarea de certificat pe care ați generat-o în secțiunea anterioară.
EnglishPresident Barroso called at the previous summits for a resolution of this matter.
Preşedintele Barroso a insistat la ultimele summituri pentru rezolvarea dosarului.
EnglishWe have not forgotten our seven demands adopted during the previous part-session.
Nu am uitat cele șapte solicitări adoptate în perioada precedentă de sesiune.
EnglishIf system protection is not turned on, Windows can't create previous versions.
Dacă Protecție sistem nu este activată, Windows nu poate crea versiuni anterioare.
EnglishIn the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.
În cele din urmă, fostul asigurator a aprobat menţinerea contribuţiilor în ţara A.
EnglishYour computer will start in the previous version of Windows that you have installed.
Computerul va porni în varianta anterioară de Windows pe care o aveați instalată.
EnglishI believe that this commitment has been made very clear at previous summits.
Cred că acest angajament a fost exprimat foarte clar la summiturile anterioare.
EnglishIn the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.
În cele din urmă, fostul asigurator a aprobat menţinerea contribuţiilor din ţara A.
EnglishYou could have made the same mistakes as the previous Belgian Presidency in 2001.
Aţi fi putut face aceleaşi greşeli ca Preşedinţia belgiană anterioară, din anul 2001.
EnglishIn contrast to what previous speakers have said, the goals were not wrong.
Spre deosebire de cele spuse de antevorbitorii mei, obiectivele nu erau greşite.
EnglishIf you don't confirm, Windows will change the resolution back to its previous value.
Dacă nu confirmați, Windows va modifica rezoluția înapoi la valoarea sa anterioară.
EnglishPrevious CAP reforms have led to the liberalisation of agricultural markets.
Politicile agricole comune anterioare au condus la liberalizarea pieţelor agricole.
EnglishGermany, in particular, has already gone far beyond previous stipulations from Brussels.
Germania, în mod special, a depăşit deja prevederile anterioare de la Bruxelles.
EnglishProposals must be created that will return the economy to its previous state.
Trebuie elaborate propuneri care să aducă economia la starea sa anterioară.
EnglishI agree, and in this respect, 2007 was no different from previous years.
Sunt de acord şi, în această privinţă, 2007 nu a fost diferit de anii anteriori.
EnglishMadam President, I, like my previous colleague, also voted against the budget.
Dnă preşedintă, şi eu am votat împotriva bugetului, la fel ca şi colegul meu anterior.
EnglishMany of us have taken note of your previous statements and have even supported you.
Mulți dintre noi au luat notă de declarațiile dvs. anterioare și chiar v-au sprijinit.
EnglishAfter a reset, all previous settings are lost and cannot be recovered.
După o reinițializare, toate setările anterioare se pierd și nu se pot recupera.
EnglishYou might need to revert to a previous version of the driver for that device.
Poate fi necesar să reveniți la o versiune anterioară de driver pentru acel dispozitiv.

Sinonime (în engleză) pentru "previous":

previous
previously