Traducere engleză-română pentru "previous speaker"

EN

"previous speaker" română traducere

EN

previous speaker {substantiv}

volume_up
previous speaker

Exemple de folosire pentru "previous speaker" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English. - Mr President, I guess the previous speaker was simply confusing facts.
autoare. - Dle președinte, presupun că antevorbitoarea doar confunda lucrurile.
EnglishMr President, I do not need to go over much of what the previous speaker has said.
Dle Preşedinte, nu voi mai relua ceea ce a spus deja antevorbitorul meu.
EnglishI agree with the previous speaker who said that the Commission needs to be appointed.
Sunt de acord cu antevorbitorul meu, care a spus că trebuie numită Comisia.
English. - I will continue a bit on what the previous speaker said.
în numele Grupului Verts/ALE. - Voi continua cele afirmate de antevorbitorul meu.
EnglishAs the previous speaker mentioned, many Member States are concerned.
După cum a menționat antevorbitorul meu, multe state membre sunt îngrijorate.
EnglishAs the previous speaker said, it is not a budget for the 21st century.
După cum a spus antevorbitorul meu, acesta nu este un buget pentru secolul al XXI-lea.
EnglishIt applies only to questions to the previous speaker, not for statements.
Este valabilă numai pentru întrebările adresate antevorbitorului, nu şi pentru declaraţii.
EnglishMr President, I do not see this in the same way as the previous speaker.
Dle preşedinte, nu împărtăşesc aceeaşi părere ca şi antevorbitorul meu.
EnglishMadam President, I entirely agree with the sentiments expressed by the previous speaker.
Doamnă preşedintă, sunt pe deplin de acord cu sentimentele exprimate de antevorbitorul meu.
EnglishIn this case, I strongly disagree with what was said by the previous speaker, Carl Schlyter.
În acest caz, nu sunt deloc de acord cu ceea ce a spus antevorbitorul meu, Carl Schlyter.
EnglishMr President, I would particularly like to agree with the words of the previous speaker.
Domnule preşedinte, aş dori să subliniez că sunt de acord cu afirmaţiile vorbitorului precedent.
EnglishMr President, the previous speaker has already mentioned some of the details of this resolution.
Dle preşedinte, antevorbitoarea mea a menţionat deja unele detalii ale acestei rezoluţii.
EnglishMr President, I would like to join the previous speaker in thanking Commissioner Almunia.
Dle preşedinte, aş dori să mă alătur vorbitorului anterior şi să-i mulţumesc comisarului Almunia.
EnglishI would just like to comment on what the previous speaker said.
Aş dori doar să comentez asupra celor spuse de antevorbitorul meu.
EnglishMr President, Mr Wathelet, Commissioner, I would like to endorse the words of the previous speaker.
Dle președinte, dle Wathelet, dle comisar, aș dori să susțin spusele vorbitoarei anterioare.
EnglishI basically endorse the proposals made by the previous speaker.
Susţin, în esenţă, propunerile înaintate de vorbitorul anterior.
English. - Mr President, I shall try to be briefer than the previous speaker.
în numele Grupului ECR. - Dle președinte, voi încerca să fiu mai scurt decât antevorbitoarea mea.
EnglishMadam President, I am not an illustrious film critic, as the previous speaker is.
în numele Grupului ECR-. (PL) Dnă preşedintă, eu nu sunt un ilustru critic de film cum este vorbitorul precedent.
EnglishI am rather surprised by the previous speaker from the Committee on Agriculture and Rural Development.
M-a surprins poziţia raportoarei pentru aviz a Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
English- Madam President, before I begin, may I just pay tribute to the previous speaker, Jim Allister.
Doamnă preşedintă, înainte să încep, aş dori să-mi prezint omagiile antevorbitorului meu, Jim Allister.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

previous adjectiv
speaker substantiv
public speaker substantiv
Romanian
loud speaker substantiv
Romanian
native speaker substantiv
foregoing speaker substantiv
Romanian