Traducere engleză-română pentru "previously"

EN

"previously" română traducere

RO
RO
EN

previously {adverb}

volume_up
This is something that we previously received Parliament's support for in principle.
În principiu, anterior am primit sprijinul Parlamentului în legătură cu acest aspect.
It seems that the Commission did not previously appreciate the importance of this region.
Se pare că anterior, Comisia nu a apreciat importanţa acestei regiuni.
For more information, see Open tabs you've previously closed.
Pentru mai multe informații, consultați Deschiderea filelor închise anterior.

Exemple de folosire pentru "previously" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis Parliament has previously taken a more responsible position in its committees.
Acest Parlament a luat deja o poziție mai responsabilă în cadrul comisiilor sale.
EnglishPreviously, it was only necessary to consult Parliament about these agreements.
În trecut, Parlamentul era doar consultat cu privire la astfel de acorduri.
EnglishThis is something that we previously received Parliament's support for in principle.
În principiu, anterior am primit sprijinul Parlamentului în legătură cu acest aspect.
EnglishWe are of the opinion that the previously established minimum of 14 weeks is sufficient.
Suntem de părere că minimul de 14 săptămâni, stabilit anterior, este suficient.
EnglishHe previously worked as a business and technology reporter for newspapers and magazines.
Înainte a lucrat ca reporter științific și de afaceri pentru ziare și reviste.
EnglishThe Union, that is to say, was not previously obliged to observe human rights.
Adică Uniunea nu avea înainte obligaţia de a respecta drepturile omului.
EnglishThe text previously mentioned third parties in general, but now it mentions trade unions.
Textul menţiona iniţial terţe părţi în general, însă acum menţionează sindicatele.
EnglishView the History of webpages you've visited previously in Internet Explorer
Vizualizați istoricul paginilor Web pe care le-ați vizitat înainte în Internet Explorer
EnglishAs mentioned previously, the Member States must be in agreement on the proposal.
După cum am menţionat mai înainte, statele membre trebuie să fie de acord asupra propunerii.
EnglishIf we do, we will be trampling over all the social standards we gained previously.
Dacă vom face acest lucru, vom călca în picioare toate standardele sociale dobândite anterior.
EnglishWe have previously made commitments in this House to reduce emissions.
În această instituţie ne-am luat deja angajamentul de a reduce emisiile.
EnglishIncidentally, he too had previously received a lengthy period of treatment in Hungary.
Întâmplarea face că şi el a beneficiat anterior de o perioadă lungă de tratament în Ungaria.
EnglishAs I said previously, we carried out such a review earlier this year.
După cum am spus anterior, am desfăşurat o astfel de revizuire la începutul acestui an.
EnglishRestart Internet Explorer and then follow the steps listed previously to run the scanner.
Reporniți Internet Explorer, apoi urmați pașii listați anterior pentru a executa scanerul.
EnglishIt seems that the Commission did not previously appreciate the importance of this region.
Se pare că anterior, Comisia nu a apreciat importanţa acestei regiuni.
EnglishSanctions were previously available; they simply lacked credibility.
Erau disponibile sancţiuni şi înainte; numai că le lipsea credibilitatea.
EnglishThis was also mentioned by some of our fellow Members who spoke previously.
Acest lucru a fost menţionat de asemenea de câţiva antevorbitori.
EnglishI have previously held a similar position myself at the Dutch Ministry of Foreign Affairs.
Am deținut anterior o poziție similară la Ministerul Afacerilor Externe din Țările de Jos.
EnglishPreviously Parliament had only been consulted on such agreements.
În trecut, Parlamentul era doar consultat cu privire la astfel de acorduri.
EnglishPreviously, only you, Mr Barroso, had the courage to do that.
Înainte, doar dumneavoastră, dle Barroso, aveaţi curajul să faceţi acest lucru.

Sinonime (în engleză) pentru "previously":

previously
previous