EN

pride {substantiv}

volume_up
pride (dar şi: self-worth)
We receive this news with pleasure and pride, as the Treaty will enable further enlargement.
Am primit cu plăcere şi mândrie această veste, deoarece Tratatul va permite extinderea viitoare.
Parliament is fighting for its competence not for the sake of this House's pride and glory.
Parlamentul luptă pentru competenţa sa, nu pentru mândrie sau glorie.
My country has surrendered a part of its identity, but it has done so with pride.
Ţara mea a renunţat la o parte din identitatea ei, dar a făcut acest lucru cu mândrie.
pride (dar şi: glory)
pride
volume_up
orgoliu {n} (mândrie)
Bilateral meetings have recently taken place, though little has come of them, perhaps due to a pride issue on the Pakistanis' part.
Recent au avut loc reuniuni bilaterale, care au avut însă doar rezultate timide, poate din cauza unei chestiuni de orgoliu de partea pakistaneză.
pride (dar şi: dignity, honour)
volume_up
onoare {f} (mândrie)

Exemple de folosire pentru "pride" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMy country has surrendered a part of its identity, but it has done so with pride.
Ţara mea a renunţat la o parte din identitatea ei, dar a făcut acest lucru cu mândrie.
EnglishThat is the pride which I have and will continue to have in the years to come.
Aceasta este mândria pe care o am şi pe care voi continua s-o nutresc în anii care vor veni.
EnglishWhat we saw and experienced in the area we visited gave us no cause for pride whatsoever.
Ceea ce am văzut şi am trăit în zona vizitată nu reprezintă însă un motiv de mândrie.
EnglishWe take pride in the fact that human rights are the foundation of the Union.
Ne mândrim cu faptul că drepturile omului reprezintă temelia Uniunii.
English. - We always pride ourselves on being the most open among the European institutions.
, în scris. - Mereu ne mândrim că suntem cea mai deschisă instituție europeană.
EnglishThe parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
Mandatul parlamentar care se apropie de sfârșit se poate mândri cu recordul său remarcabil.
EnglishCancún's success lay in the fact that political pride was saved.
Succesul conferinței de la Cancun constă în faptul că mândria politică a fost salvată.
EnglishParliament is fighting for its competence not for the sake of this House's pride and glory.
Parlamentul luptă pentru competenţa sa, nu pentru mândrie sau glorie.
EnglishThe European Union takes great pride in defending human rights.
Uniunea Europeană se mândreşte foarte mult cu apărarea drepturilor omului.
EnglishWe receive this news with pleasure and pride, as the Treaty will enable further enlargement.
Am primit cu plăcere şi mândrie această veste, deoarece Tratatul va permite extinderea viitoare.
EnglishIt is also about - perceived or real - national and cultural identities and national pride.
Este vorba despre identități culturale și naționale - percepute sau reale - și despre mândria națională.
EnglishEurope has always been the continent where people's freedom to accumulate knowledge takes pride of place.
Europa a fost mereu continentul în care libertatea de cunoaştere a oamenilor a fost preţuită.
EnglishThose who achieved so much in such a short time should be full of self-confidence and pride.
Cei care au realizat atât de mult într-un timp așa de scurt trebuie să fie plini de încredere în sine și de mândrie.
EnglishMr President, I rise with pride that this House voted for this report with an overwhelming majority.
Dle preşedinte, sunt foarte mândră de faptul că acest plen a votat în favoarea raportului cu o majoritate covârşitoare.
EnglishFree discussion should be a matter of pride for the European Union in future, and should never be stifled.
Discuţia liberă ar trebui să fie o chestiune de mândrie pentru viitorul Uniunii Europene şi nu ar trebui niciodată înăbuşită.
EnglishOn that basis, Baltic Gay Pride was held on 8 May 2010: that was the event to which a previous speaker referred.
Datorită acestui fapt, Baltic Gay Pride s-a ţinut pe 8 mai 2010: acesta a fost evenimentul la care s-a referit un antevorbitor.
EnglishThey take pride in their work when those who see or touch it express their appreciation and feel better because of it.
Se mândresc cu munca lor atunci când cei care o văd sau o ating îşi exprimă aprecierea şi se simt mai bine din acest motiv.
EnglishI am sure that European farmers will take great pride in sharing part of the agricultural budget with those who are most in need.
Sunt sigur că fermierii europeni vor fi foarte mândri să acorde o parte din bugetul agriculturii celor mai nevoiaşi.
EnglishThat is something we can take pride in.
EnglishI want to underline this point with special pride because we are now building this new Commission on the experience of the previous one.
Subliniez cu mândrie acest aspect, deoarece această nouă Comisie se construieşte pe baza experienţei din Comisia anterioară.

Sinonime (în engleză) pentru "pride":

pride
self-pride