Traducere engleză-română pentru "prima facie"

EN

"prima facie" română traducere

EN

prima facie {adjectiv}

volume_up
1. Judiciar
prima facie
Although - prima facie - it seems that there is no direct reference to the promotion of abortion in the resolution, my delegation does not support clauses which might condone abortion.
Deşi la prima vedere se pare că nu există nicio referinţă directă la promovarea avortului în rezoluţie, doresc să precizez că nu susţinem nicio clauză care poate permite avortul.

Exemple de folosire pentru "prima facie" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.
Dle preşedinte, pentru un mandat de arestare trebuie să existe dovezi prima facie.
EnglishWe have all been turned into prima facie suspects.
Am fost cu toţii transformaţi în suspecţi prima facie.
EnglishHow would you address that problem and the fact that the courts cannot take into account the prima facie evidence, or lack of it, against an accused person?
Cum aţi rezolva această problemă şi faptul că instanţele nu pot lua în considerare dovezile prima facie împotriva unei persoane acuzate, sau lipsa acestora?
EnglishAlthough - prima facie - it seems that there is no direct reference to the promotion of abortion in the resolution, my delegation does not support clauses which might condone abortion.
Deşi la prima vedere se pare că nu există nicio referinţă directă la promovarea avortului în rezoluţie, doresc să precizez că nu susţinem nicio clauză care poate permite avortul.